Postnord

PostNord köper 200 nya eldrivna skåpbilar

av | 2022-11-22 | nyheter

PostNord satsar stenhårt på elektrifiering. Just nu rullar man ut sin största leverans någonsin av eldrivna skåpbilar. Totalt 200 Mercedes-Benz eVito och eSprinter är på väg ut i landet från hamnen i Malmö.

PostNord är en av Sveriges (och Nordens) största fordonsägare. Med över 1800 elfordon i vagnparken är man med bred marginal det företag i Sverige som har mest praktisk erfarenhet av att köra på el. Idag är 25 % av PostNord Sveriges fordonsflotta eldriven och andelen växer stadigt.

– Vi fick våra första elfordon redan 1999, så vi har ju provat på elektriska drivlinor ett tag, säger Hans Ankergård Karolin som är fordonspecialist på PostNord Sverige.

Den order som nu lagts till Mercedes-Benz är på totalt 200 bilar: 20 e-Vito och 180 skåpbilar av den större modellen e-Sprinter. Det är den största enskilda upphandling av eldrivna skåpbilar som PostNord Sverige någonsin gjort.

PostNord arbetar efter en tydlig färdplan mot fossilfria transporter 2030. Parallellt med att man köper in elbilar så bygger man också ut sin laddinfrastruktur.

Elfordonen placeras ut runt om i landet utifrån hur lång körsträcka varje kontors bilar kör. En annan viktig faktor som påverkar placeringen av elfordonen är att det finns tillräcklig kapacitet i våra anläggningar för att installera laddinfrastruktur.

– Idag placerar vi eldrivna distributionsfordon av det vi kallar Generation 1 primärt i storstäder där körsträckorna är kortare, säger Hans.

– Nästa Generation elbilar där tekniken innebär längre räckvidd kommer att placeras på orter där körsträckorna är längre. Målet är PostNord Sverige skall vara emissionsfria i Last Mile på lätta fordon 2027, det kräver även att vi har byggt ut en laddinfrastruktur för elbilar så att vi kan köra med eldrift i hela Sverige.