Partners

Exklusiv laddsponsor

Kempower-logo

Partners

Dagens Industri logo
2030 Sekretariaten logo new
”2030-sekretariatet har ett enda mål: att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030: 70% minskade utsläpp mellan 2010–2030. För att klara sektorsmålet behöver olika branscher samverka, synergier lyftas fram och lösningar delas horisontellt – branschöverskridande. Myndigheter måste samarbeta och de goda effekterna av en transportsektor i omställning kan komma fler till gagn. eComExpo är en ovärderlig arena för den typen av samorganisering. Tillsammans kan vi inspirera varandra, driva rätt frågor och våga ställa om med smart innovation, marknadsgarantier och politiskt stöd.”

– Marias Stenström, ansvarig för beteende och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet

Mobility Sweden logo
”Mobility Sweden är stolta medarrangörer till eComExpo. Omställningen är på väg och tillsammans kan vi skapa framtidens fordon som både är tystare, smartare och mer hållbara än sina föregångare. Målet är självklart en svensk transportsektor utan fossila utsläpp.”

Emmi Antonsson, Chef kommunikation och samhällskontakter Mobility Sweden

Transportföretagen logo
”Transportföretagens medlemmar är fundamentala i omställningen, deras engagemang och investeringar möjliggör gröna transporter. eComExpo utvecklas till ett spännande och inspirerande forum där möjligheter och utmaningar diskuteras. Transportföretagen får genom vårt partnerskap tillfälle att lyfta de hetaste frågorna i ett sammanhang där stora delar av branschen samlas.”

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

Drivkraft Sverige logo
”Våra medlemmar levererar energi till slutanvändare – inte minst inom transportsektorn – med stort fokus på fossilfrihet. Alla sorters energi för alla sorters resor. Vare sig det är el, biodrivmedel, biogas, vätgas eller nya elektrodrivmedel så ska ju energin nå sin mottagare på ett säkert och enkelt sätt – över hela landet. eComExpo är en arena där vi både får tala med beslutsfattare och lyssna på marknaden säger. Ett perfekt forum för oss.”

Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige

Powercircle logo
”Power Circle är en organisation för aktörer som tar elektrifieringen av samhället framåt – inte minst inom transportsektorn.  Vårt jobb är att spana in i framtiden och koppla ihop det som sker idag, med det som ska ske i morgon. Så att det verkligen händer. eComExpo låter oss träffa alla olika typer av aktörer inom alla delar av branschen på samma ställe. Från åkerier till myndigheter, från elnätsbolag till laddoperatörer. Och därigenom kan vi skapa gemensam kraft framåt för hela omställningen.”

Johanna Lakso, VD Power Circle

Business Region Göteborg logo
Göteborg och hela världen behöver ställa om för att minska växthusgasutsläppen från transporterna och beroendet av fossila drivmedel. Omställningen kräver att näringsliv, akademi och offentliga aktörer arbetar tillsammans. Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna Göteborg stads samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030. eComExpo är en arena där vi har möjlighet att lyssna in och föra dialog med näringslivet.”

Anne Piegsa, Processledare elektrifiering Business Region Göteborg

dagens Infrastruktur logo
”Stolt mediapartner till eComExpo – Stordåhd Kommunikation AB med Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn. Det handlar om att göra transportbranschen fossilfri – på alla sätt. Hela samhället håller på att elektrifieras, och det är näringslivet som är drivande. Nu behövs det inte fler färdplaner, utredningar och visioner för fossilfria transporter. Vad som behövs är att vi alla börjar att jobba. Det handlar om att ställa om transportbranschen. Miljöfrågorna inom våra branscher – inte bara klimatfrågan – är här för att stanna!”

Jan Åström, Chefredaktör och ansvarig utgivare, Stordåhd Kommunikation AB

Transport Partners

Mercedes logo
Bilia logo