banner_bird_asa_new

Är sjöfarten snabbspåret till omställningen av transportbranschen?

av | 2022-11-17 | nyheter

I mer än 5000 år var transporter till sjöss helt fossilfria. Och efter vad som kan vara ett mellanspel på ca 200 år kanske det blir sjöfarten som leder oss i omställningen tillbaks till fossilfria transporter. Det menar Åsa Burman på sjöfartens forsknings- och innovationsinstitut Lighthouse.

90% av världens gods transporteras någon gång på ett av världens ca 75 000 handelsfartyg. Redan idag är sjöfrakt ett av de energieffektivaste sätten att frakta gods på. Ändå är det lastbilar som blivit en symbol för transportbranschen, och laddstolpar som får vara ikon för omställning.

– Sjöfarten har kanske inte varit bäst på att lobba för sig själv och sin roll i omställningen, säger Åsa Burman på Lighthouse – den svenska sjöfartens forsknings- och innovationsplattform.

– Detta är en bransch utan resurser från stora producerande företag som till exempel inom fordons- och energibranscherna.

Utsläppen av växthusgaser från fartygstransport är idag oftast betydligt lägre än för vägtransporter, och ju tyngre eller mer skrymmande gods det handlar om, desto större blir sjöfartens fördel. Dock är siffrorna högre än för järnväg, men i gengäld kräver sjöfart nästan ingen infrastruktur. Och i takt med att fordonssidan byter bränsle och släpper ut mindre mängd växthusgaser måste även fartygssidan gå samma väg.

– I praktiken kan allt gods som går mellan två kuststäder redan idag fraktas med båt. Sedan finns det självklart en massa skäl till att man inte gör det. Men så länge det finns vatten som är tillräckligt djupt och isfritt så kan båtar gå där. Det krävs inga gigantiska investeringar som bygger upp en klimatskuld. Sjöfarten kan agera här och nu.

Det svenska rederiet Wallenius SOL är ett exempel på vad som kan göras. Med specialbyggda rorofartyg – flera av dem gasdrivna – har man linjetrafik mellan sju hamnar i Bottniska Viken och Storbritannien och kontinenten. Primärt för skogs och pappersindustrin, men det går att frakta vad som helst på fartygen – så länge det kan rullas ombord.

– Jag blir lika förvånad varje gång jag ser att man transporterar skrymmande gods på E4 från Norrland till Skåne på lastbilar med dispenser, säger Trafikverkets sjöfartssamordnare Björn Garberg.

– Ibland tror jag att det är för att många transportköpare inte riktigt vet hur man hittar sjöfrakt. Att det upplevs som stort och svårt. Och där har branschen en utmaning.

– De allra flesta orter i vårt land har ganska nära till en vattenled. Här finns redan en infrastruktur som ligger och väntar på att den ska utnyttjas. Igen… Man gör det på kontinenten i kanaler och floder. Det finns alla möjligheter även här.

Moderna segelfartyg – nu händer det

Sjöfarten är dock ingen renodlad klimat- och miljöhjälte. De bränslen som använts är betydligt mindre rena än de som tillåts i lastbilar idag. Men det håller på att ändra sig.

– Drift med naturgas och metanol håller på att bli stort, säger Åsa Burman. Och hybriddrift med batterier används allt mer. Men det handlar även om att hamnarna måste bygga ut sin laddinfrastruktur så att fartygen kan använda landström i stället för hjälpmotorer när de ligger i hamn.

Men riktigt spännande är också att den ursprungliga framdrivningstekniken är på väg tillbaks: Segel. Även här är Wallenius långt framme. Tillsammans med KTH och SSPA har man tagit fram konceptet Oceanbird – Ett segelfartyg med plats för 7000 bilar för interkontinentala transporter. Nu har Wallenius och Alfa Laval bildat gemensamt bolag för att kommersialisera tekniken. Arbetet pågår för fullt och redan 2026 ska fartyget göra sin jungfruresa är planen.

– Oceanbird har verkligen gjort att många fått upp ögonen för vad som går att göra. Vi är vana vid att moderna vindmöllor ger oss el. Men ändå har tanken på att kombinera modern teknik med 1000-tals år av sjöfart inte tagit fart förrän nu.

– Det som behövs nu är att myndigheterna inser att sjöfarten finns och kan lösa en hel del problem redan idag. Och med ganska lite nya resurser skulle vi kunna vi lösa stora problem i morgon.

Lighthouse är en partner till energi- och transportkonferensen eComExpo Summit i Göteborg den 2 december 2022.
Konferensen arrangeras av mässan eComExpo som behandlar alla former av omställning och fossilfrihet i alla olika transportslag.