Kontakt

Har du några frågor eller funderingar, kontakta:

Anna Fägersten, Marketing Director
Telefon: 0762-96 65 80
anna@elife.se

Moa Stevrin, Production Manager
Telefon: 0702-72 27 89
moa@elife.se

Jan Rawensparr, Head of Sales
Telefon: 0760-39 37 37
jan@elife.se

Therése Söderström, Sales
Telefon: 0708-23 83 81
therese@elife.se

Joakim Dyredand, Head of Digital
Telefon: 0705-36 56 36
joakim@elife.se

Jonathan Darby, Art Director
Telefon: 0702-98 25 26
jonathan@elife.se