Kontakt

Har du några frågor eller funderingar, kontakta:

Jan Rawensparr, Sales Director
Telefon: 0760-39 37 37
jan@elife.se

Anna Fägersten, Marketing Director
Telefon: 0762-96 65 80
anna@elife.se

Moa Stevrin, Production Director
Telefon: 0702-72 27 89
moa@elife.se