Seminarier Collage

På eComExpo möts beslutsfattare från flera grenar av transportbranschen för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, inspiration och samtal.

Programmet är under uppbyggnad, fler talare och programpunkter publiceras allt eftersom.
Välkommen! 

Moderatorer som leder oss under eComExpo

Pernilla Ström

Pernilla Ström

är moderator, kolumnist, småföretagare och samhällsdebattör.

Joakim Dyredand

Joakim Dyredand

är motorjournalist sedan snart 25 år, med ett förflutet på bland annat Teknikens Värld, och auto motor & sport. Idag jobbar han för tidningen Elbilen i Sverige.

Så skapar elektrifiering och smarta laddsystem nya affärsmöjligheter

Vilka affärsmöjligheter kommer att genereras till logistikbolag och andra företag med stora fordonsparker? Vilka möjligheter finns redan idag, hur ska man förbereda sig för den snabba teknikutvecklingen och nya lösningar som kommer? Den utveckling som vi ser idag för smarta system innebär att transport- och energisystem blir allt tätare sammankopplade. Hur kan vi omfamna den utvecklingen och skapa såväl affärsmöjligheter som samhällsnytta?

 

Elektrifiering av transportsektorn – ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Debatt; Debatten idag handlar om många olika lösningar för att göra vägtransporter utsläppsfria, men finns det någon sammanhängande helhet som kan göra att all trafik blir utsläppsfri? Vet vi idag vad vi kommer att diskutera om fem eller tio år? Hur ser vi till att ha öppna sinnen och öppna system som gör att vi inte håller fast vid lösningar som vi borde våga byta ut. Kommer vi kunna göra en gir från lagda planer?

 

Innovativa transporter – så kan vi resa mer!

Framtidens samhälle är inte transportsnålt. Behovet av att förflytta människor och varor kommer att fortsätta öka i en alltmer sammankopplad värld. Framtiden är däremot transportsmart. Just nu omprövas gamla sanningar och nya lösningar uppstår. Vi tror till exempel på mer resande och outforskad luft och sjö. Vi illustrerar med olika talare hur transportsystemet förändras och vilka innovativa transporter som finns.

 

Att våga satsa på eldrivna tunga fordon – från idé till praktik. 

Casestudy; Vad bör man tänka på när man köper sin första eldrivna lastbil? Vilka fördelar ger eldrift och vilka är de största utmaningarna? Två aktörer som tagit steget och satsat på eldrivna lastbilar delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på hur man kan göra för att ta sig från idé till praktik.

 

Depåladdning – det viktigaste här och nu

Depåladdning beskrivs av många som den stora lösningen – men också det stora bekymret. Hur tar vi oss framåt för bättre depåladdning? Vilka är de verkliga utmaningarna och hur får man med systemperspektivet? Vilka effekter krävs och hur ser man till att det finns kapacitet? Hur är samverkan med elnätbolag? Hur ska klimatklivet anpassas efter EU’s nya regelverk AFIR? Hur kommer stöden utformas framöver? Här reder vi ut begreppen kring publik, icke publik och semipublik laddning för lätta och tunga lastbilar och går igenom de olika stöd som finns.

 

AFIR – en komplett lösning för alternativa drivmedel i EU? 

Fler laddstolpar och vätgasstationer längs huvudlederna i Europa är några av de centrala delarna i AFIR – en del av EU:s Fit for 55-paket som ska garantera att infrastruktur för alternativa drivmedel finns i hela EU. Överenskommelsen innebär bland annat en utbyggnad av landström i hamnar och el på flygplatser. Men kommer detta räcka, bör AFIR kompletteras? Har AFIR möjligtvis för låga krav så att inte CO2-målet kan nås? Hur ska vi göra AFIR i Sverige?  Hur kan man i Sverige går bortom kraven? Är befintlig infrastruktur anpassad och riggad, klarar vi verkligen av detta?  Hur ser koordinering mellan elnät och vägnät ut? Är det bra att AFIR går in och styr tillgängligheten var 6:e mil för personbilar och 12:e mil för tunga lastbilar, bör inte marknaden hantera detta? Vilken balans ska råda mellan det offentliga och marknaden och hur hårt ska detta styras? En rykande het paneldebatt om styrmedel, framtidssäkring och kapacitet – både på EU- och svensk nivå.

 

Så skapas utsläppsfria och tysta byggarbetsplatser

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och en stor del av vår miljöpåverkan sker på byggen. Även om nästan alla eldrivna arbetsmaskiner nu omfattas av klimatpremien så har det ändå inte gett det resultat man hoppats på. Vad är avgörande för att slutkunden ska välja eldrivna maskiner och vad krävs för att höja tempot? Norge är ett föregångsland även i detta segment och har via lagstiftning kommit långt. Är detta vägen att gå i Sverige också? Vilka rekommendationer på upphandlingskrav krävs för att skapa utsläppsfria bygg− och anläggningsplatser?

 

Hur hänger transport och energi ihop – och vad behöver hända framöver?

Debatt; Hur kan vi skapa ett energisystem som klarar transportsektorns behov? Blir det huggsexa om kilowatten? Vem går först? Finns det målkonflikter? Finns det en prioriteringsordning bland de olika transportslagen?

 

Senaste nytt från lastbilstillverkarna

Vad händer på tunga sidan, både kring forskning, lagstiftning, politiken och tekniken. Vilka är flaskhalsarna och hur ökar vi takten? Hur får vi till ett handslag mellan politik och näringsliv så att transportföretagen vågar satsa på icke-fossila fordon? 

 

Så skapar vi en fossilfri vägtrafik – varsågod regeringen, här har ni er klimathandlingsplan!

I slutet av året ska regeringen presentera sin klimathandlingsplan som ska beskriva hur vi når våra högt satta klimatmål. Vägtransporterna står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid och det är i transportsektorn omställningen måste ske. Transportföretagen har låtit en av Sveriges mest meriterade analytiker av styrmedel inom trafik- och klimatpolitiken, fil dr Per Kågeson, analysera förutsättningarna att nå målen. Per Kågesons analys visar att det går att nå målen med en balanserad politik som inte slår undan benen på oss själva.

 

Hur ska omställningen finansieras och ägas?

Hur elektrifieringen av nyttosektorn ska finansieras är nyckelfråga för hela omställningen. Vem ska få äga denna känsliga och viktiga infrastruktur? Och varifrån kommer kapitalet? Vill vi öppna upp för alla marknadens aktörer, oavsett härkomst, eller är frågan så geopolitiskt känslig att det systemen bör ligga fullt ut under statlig kontroll? (Aktörer inom infrastruktur, politik och finansiering debatterar frågan)

 

Elvägens roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Att elfordon kommer dominera trafiken framöver är för många självklart. Troligen kommer även delar av vägnätet att vara elektriskt. Men vilka transporter kan vi elektrifiera med hjälp av elvägar och hur stor del av trafiken kan de ta?
Här diskuteras elvägar både ur tekniskt, ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv.
Hur ska elvägar ägas och finansieras? Vad säger lastbilstillverkarna om detta – kommer de att satsa?
Vilka är utmaningarna för infrastrukturen och hur ser det ut i politiken?

 

Hur kan ditt företag finansiera batterilager? 

Energilager och batterier är en viktig del i ett hållbart energisystem.  Men för att för att skynda på utvecklingen måste det till nya finansieringslösningar och affärsmodeller. Här får du svar på frågorna så att du kan go vidare i din planering. Kan man slippa belasta balansräkningen när man investerar i infrastruktur? Vad är Battery-as-a-Service? Kan man sälja sin överkapacitet för att snabbare kunna räkna hem sin investering och kan man göra prognoser på framtida intäkter? Hur ser balansmarknaden ut kommande år? Vilka restvärden är realistiska och kan man samäga batterisystem?