Seminarier Collage

Två dagar, 38 spännande live-seminarier om hållbara transporter.

eComExpo är kanske landets största mötesplats för dig som vill veta mer om hållbara transporter. Förutom utställare och möjlighet till provkörning av eldrivna fordon av alla slag, fanns här ett digert seminarieprogram. Fler än 38 seminarier på två scener med samtal om allt från vätgas och megawattladdning till drönarleveranser.

Moderatorer som leder oss under eComExpo

Pernilla Ström

Pernilla Ström

är moderator, kolumnist, småföretagare och samhällsdebattör.

Moderator för scen 1.

Joakim Dyredand

Joakim Dyredand

är motorjournalist sedan snart 25 år, med ett förflutet på bland annat Teknikens Värld, och auto motor & sport. Idag jobbar han för tidningen Elbilen i Sverige. 

Moderator för scen 2.

Program 27 september

09:00. Scen 1
Innovativa transporter – så kan vi resa mer!

Framtidens samhälle är inte transportsnålt. Behovet av att förflytta människor och varor kommer att fortsätta öka i en alltmer sammankopplad värld. Framtiden är däremot transportsmart. Just nu omprövas gamla sanningar och nya lösningar uppstår. Vi tror till exempel på mer resande och outforskad luft och sjö. Vi illustrerar med olika talare hur transportsystemet förändras och vilka innovativa transporter som finns.

Medverkande:
Lars Resare, Hållbarhetschef Flygbolaget BRA
Hans Hedenfelt, Senior affärsutvecklare Sjö, Trafikavdelningen, Region Stockholm
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

 

09:35. Scen 1
Intermodalitet, goda exempel och utmaningar

Keynote Speaker

Mathias Krümmel, VD PostNord Sverige

 

10:15. Scen 1
Så skapar elektrifiering och smarta laddsystem nya affärsmöjligheter

Vilka affärsmöjligheter kommer att genereras till logistikbolag och andra företag med stora fordonsparker? Vilka möjligheter finns redan idag, hur ska man förbereda sig för den snabba teknikutvecklingen och nya lösningar som kommer? Den utveckling som vi ser idag för smarta system innebär att transport- och energisystem blir allt tätare sammankopplade. Hur kan vi omfamna den utvecklingen och skapa såväl affärsmöjligheter som samhällsnytta?

Medverkande:
Naznoush Habashian, Hållbarhetschef PostNord Sverige
Fredrik Gustafsson, Head of Smart Charging Infrastructure Ellevio
Daniel Benett, Chef Transportutveckling Dagab en del av Axfood

 

10:50. Scen1
Hur ska omställningen finansieras och ägas?

Hur elektrifieringen av nyttosektorn ska finansieras är nyckelfråga för hela omställningen. Vem ska få äga denna känsliga och viktiga infrastruktur? Och varifrån kommer kapitalet? Vill vi öppna upp för alla marknadens aktörer, oavsett härkomst, eller är frågan så geopolitiskt känslig att det systemen bör ligga fullt ut under statlig kontroll? (Aktörer inom infrastruktur, politik och finansiering debatterar frågan)

Medverkande:
Per Schlingmann, Rådgivare, författare och debattör
Richard Gavel, Portfolio Manager, Real Estate and Infrastructure SEB Investment Management
Jörgen Magnusson, Utvecklingsledare – Hållbarhet och Teknikutvecklingsenheten Malmö Stad
Ulrika Tornerefelt, Grundare och VD STELLA Futura
Annika Fernlund, Fastighetsutvecklare Hub Park AB

 

11:30. Scen 1
AFIR – en komplett lösning för alternativa drivmedel i EU?

Fler laddstolpar och vätgasstationer längs huvudlederna i Europa är några av de centrala delarna i AFIR – en del av EU:s Fit for 55-paket som ska garantera att infrastruktur för alternativa drivmedel finns i hela EU. Överenskommelsen innebär bland annat en utbyggnad av landström i hamnar och el på flygplatser. Men kommer detta räcka, bör AFIR kompletteras? Har AFIR möjligtvis för låga krav så att inte CO2-målet kan nås? Hur ska vi göra AFIR i Sverige? Hur kan man i Sverige gå bortom kraven? Är befintlig infrastruktur anpassad och riggad, klarar vi verkligen av detta?  Hur ser koordinering mellan elnät och vägnät ut? Är det bra att AFIR går in och styr tillgängligheten var 6:e mil för personbilar och 12:e mil för tunga lastbilar, bör inte marknaden hantera detta? Vilken balans ska råda mellan det offentliga och marknaden och hur hårt ska detta styras? En rykande het paneldebatt om styrmedel, framtidssäkring och kapacitet – både på EU- och svensk nivå.

Medverkande:
Helena Gellerman, Riksdagsledamot (L) Trafikutskottet, Talesperson för klimat, transport och digitalisering
Martin Olin, Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet, Energiföretagen
Magnus Lindgren, Senior sakkunnig fordon och drivmedel Trafikverket
Thomas Schölin, vVD Drivkraft Sverige
Magnus Nilsson, Miljökonsult, forskare, klimatpolitisk analytiker

Lunchpaus med mingel i utställningen.

Matbild

13:00. Scen 1
Så skapas utsläppsfria och tysta byggarbetsplatser

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och en stor del av vår miljöpåverkan sker på byggen. Även om nästan alla eldrivna arbetsmaskiner nu omfattas av klimatpremien så har det ändå inte gett det resultat man hoppats på. Vad är avgörande för att slutkunden ska välja eldrivna maskiner och vad krävs för att höja tempot? Norge är ett föregångsland även i detta segment och har via lagstiftning kommit långt. Är detta vägen att gå i Sverige också? Vilka rekommendationer på upphandlingskrav krävs för att skapa utsläppsfria bygg− och anläggningsplatser?

Medverkande:
Tora Leifland, Head of Responsible Business Volvo Construction Equipment
Kenneth Nilsson, Försäljningschef Svensk Fordonsladdning
Sara Gorton, Klimat och innovationschef Skanska
Helena Gellerman, Riksdagsledamot (L) Trafikutskottet, Talesperson för klimat, transport och digitalisering

 

13:10. Scen 2
Kan konvertering göra Sverige ledande på utsläppsfritt?

Konvertering av olika drivlinor är en viktig pusselbit för att snabba på omställningen till utsläppsfritt. Vad är det som driver utvecklingen och vilken potential finns? Vilka är utmaningarna kring tex teknik och policys? Vad är det som gör att det inte går fortare, vad skulle öka viljan att öka tempot kring konvertering? I denna programpunkt hör vi olika aktörer samtala kring utmaningar och möjligheter för konvertering.

Medverkande:
Patric Sjöberg, VD Strömma Group
Anne Piegsa, Processledare Elektomobilitet Business Region Göteborg
Henrik Wallström, VD och grundare REARQ
David Falk, Kapten och projektledare Göteborgs Hamn

 

13:40. Scen 1
Elektrifiering av transportsektorn – ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Debatt; Debatten idag handlar om många olika lösningar för att göra vägtransporter utsläppsfria, men finns det någon sammanhängande helhet som kan göra att all trafik blir utsläppsfri? Vet vi idag vad vi kommer att diskutera om fem eller tio år? Hur ser vi till att ha öppna sinnen och öppna system som gör att vi inte håller fast vid lösningar som vi borde våga byta ut. Kommer vi kunna göra en gir från lagda planer?

Medverkande:
Maria Stenström, Ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor 2030-sekretariatet
Thomas Schölin, vVD Drivkraft Sverige
Mazdak Haghanipour, Teknikchef samt ansvarig för laddinfrastruktur och mobilitetstjänster Mobility Sweden
Anne Piegsa, Processledare Electromobilitet Business Region Göteborg
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

 

13:45. Scen 2
Megawattladdning – morgondagens laddkapacitet?

Är megawattladdning nyckeln till att eldrivna fjärrtransporter slår igenom på allvar? En ny standard för MCS ska byggas, och tekniken kommer att göra det möjligt att halvera laddningstiden för tunga fordon och förväntas bli ett viktigt reservhjul i systemet. Här diskuterar vi alla det viktiga frågorna kring MCS: Hur många laddare behövs för att klara behoven? Vad innebär megawattladdning i praktiken för föraren? Vad gör MCS som inte CCS inte gör? Vilken roll har megawattladdningen i ett systemperspektiv? Vad innebär den nya standarden och varför behövs den?

Medverkande:
Pär Hildestrand, eMobility Manager Veho Import
Jonathan Stenström, säljare på ABB E-mobility
Fredrik Sandberg, Chefredaktör tidningen Elbilen
Erik Kanerva, Sales Director, North Europe Kempower
Patrik Lindergren, CTO Vialumina

 

14:20. Scen 1
Hur hänger transport och energi ihop – och vad behöver hända framöver?

Debatt: Hur kan vi skapa ett energisystem som klarar transportsektorns behov? Blir det huggsexa om kilowatten? Vem går först? Finns det målkonflikter? Finns det en prioriteringsordning bland de olika transportslagen?

Medverkande:
David Källsäter, VD Scania Sverige
Åsa Burman, VD Lighthouse
Fredrik Nordin, VD Mer Sverige
Jessica Alenius, VD Drivkraft Sverige
Martin Olin, Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet Energiföretagen

 

14:20. Scen 2
Batteri vs Kabel – vem bär egentligen ansvaret för att laddinfrastruktur ska kunna byggas ut snabbt?

Både publik och icke-publik laddinfrastruktur med höga effekter byggs nu ut i snabb takt i hela landet. Elnätsbolagen har en plikt att ansluta nya kunder, men kapacitetsbrist och långa ledtider riskerar dock att fördröja anslutningen av laddinfrastruktur och därmed även elektrifieringen av transportsektorn. En lösning som allt fler aktörer använder sig av för att sänka effektbehovet från elnätet och därmed kunna ansluta snabbare är att installera stationära batterilager, som kan kapa effekttopparna från laddningen. Frågan är – vems ansvar bör det egentligen vara att laddinfrastrukturen kan byggas ut tillräckligt snabbt? Är det batteri eller kabel som är lösningen, i vilket tidsperspektiv, samt hur ska ansvars-och kostnadsfördelningen se ut?

Medverkande:
David Mowitz, Expert, E-mobilityPower Circle
Mats Balkö, Affärsområdeschef Utveckling och hållbarhet Varberg Energi
Johan Karlsson Senior Energy Analyst Batteryloop AB
Cecilia Zetterstöm, Kund-och marknadschef Vattenfall
Jenni Alterling, Senior Manager E-mobility Circle K

 

15:00. Scen 1
Framtidens transporter – tysta, utsläppsfria och många fler

Keynote Speaker

Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen

 

15:00. Scen 2
Samarbeten över gränser för elektrifiering av tunga lastbilstransporter

I projekten REEL och E-Charge samverkar ett stort antal aktörer med att elektrifiera tunga lastbilstransporter. Projekten syftar till att dra viktiga lärdomar och sprida kunskap om vad som krävs för att effektivt driva på omställningen till fossilfria transporter. I REEL körs och analyseras 70 regionala transporter och i E-Charge förbereds några av världens första systemdemonstrationer av långväga logistikflöden med elektrifierade tunga lastbilar som laddas med Megawatt Charging System-teknik (MCS). Under presentationen kommer delresultat från REEL och E-Charge att presenteras. Ett flertal parter från båda projekten kommer att berätta om hur samverkan mellan aktörer inom och mellan branscher bidrar utvecklingen av sektorn, hur viktigt det är att se systemperspektivet och om andra nyckelfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att accelerera omställningen.

Medverkande:
Jessica Björkquist, Ansvarig för e-Mobility, Scania SverigeHenrik Lae, Strategisk Logistikutvecklare, Ica SverigeHåkan Ekmyr, Transportchef, Martin & ServeraLennart Olsson, Elektrifieringsansvarig Tung trafik, Circle KNikita Zaiko, Projektledare REEL, CLOSERGunnar Ohlin, Programledare e-Mobility, Lindholmen Science Park
Anders Berger, Director Public Affairs, Volvo Group
Kristin Ekdala, Projektledare E-Charge,  Volvo Group

 

15:30. Scen 1
Depåladdning – det viktigaste här och nu 

Depåladdning beskrivs av många som den stora lösningen – men också det stora bekymret. Hur tar vi oss framåt för bättre depåladdning? Vilka risker och möjligheter finns? Vilka är de verkliga utmaningarna och hur får man med systemperspektivet? Vilka effekter krävs och hur ser man till att det finns kapacitet? Hur är samverkan med elnätbolag och hur ser inköpsprocesserna ut?

Medverkande:
Erik Kanerva, Sales Director North Europe Kempower
Tord Svalstedt, Commercial Charging Manager Volvo Trucks Market Sweden
Susanna Hurtig, Director e-mobility Nordics Vattenfall
Ingela Hålling, VP BU Network Solutions, Vattenfall Distribution
Peter Wallentin, VD Ilbudet AB

 

15:50. Scen 2
Batteriet som aldrig behöver bytas

Tidigare i år presenterade Northvolt och Scania en gemensamt utvecklad battericell för tunga elfordon. Den vidareutvecklade litiumjoncellen har visat en enastående livslängd vilket resulterat i kapaciteten att driva lastbilar i 1,5 miljoner kilometer – motsvarande lastbilens hela livslängd. Vilken är nyttan med samarbetet och vad betyder det för forskningen och utvecklingen för Sverige? Hur ser miljönyttan med battericeller ut och vad händer kring den tekniska utvecklingen?

Medverkande:
Jakob Öman, Head of Battery Testing, Scania
Sara Elfsson, Senior Director Sales & Business Development, Northvolt

 

16:15. Scen 1
Transporteffektivitet – affärsnytta eller uppoffring? 

Transporteffektivitet är på mångas läppar men vad innebär begreppet och hur används våra transportresurser? Hur jobbar godstransportörer för att hitta de bästa lösningarna för sin del i transportkedjan? Idag konkurrerar man endast på kostnad, vilka andra styrmedel behövs? Vilka målkonflikter finns kopplade till att nå transporteffektivitet? Vilken roll spelar digitaliseringen för möjligheten till att optimera och effektivisera transporterna?

Medverkande:
Karolina Isaksson, Professor VTI
Joakim Kalantari, Sakkunnig, Transportkvalitet – Gods & ITS, Trafikverket
Catherine Löfquist, Hållbarhetschef Bring
Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef Tågföretagen
Åsa Burman, VD Lighthouse

 

17.00. Scen 1
Prisutdelning – Transportföretagens Hållbarhetspris 2023

Syftet med Transportföretagens Hållbarhetspris är att synliggöra och premiera goda, nytänkande och modiga initiativ inom hållbarhet för att driva på omställningen mot fossilfria transporter.
Här hittar du mer information om hur du nominerar till priset samt vilka som ingår i juryn: Klicka här.

Program 28 september

09:00. Scen 2
Hur kan däckbranschen bidra till omställningen?

Michelin-gruppen presenterar sina hållbarhetsambitioner och projekt som går bortom bara tillverkning av gummit, och diskuterar frågan med en av jättarna som ser till att hålla hjulen rullande utan avbrott: Euromaster. I denna programpunkt presenterar respektive bolag sin syn på däckbranschens roll inom utvecklingen mot framtidens hållbara transporter.

Medverkande:
Richard Andermyr, Hållbarhetschef Michelin Nordic
Jürgen Walter, VD Euromaster Sverige 

 

09:10. Scen 1
Den svenska ellastbilen

Medverkande:
Jessica Björkquist, E-mobility ansvarig, Scania Sverige
Sara Elfsson, Senior Director Sales & Business Development, Northvolt

 

09:40. Scen 1
Elvägens roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Att elfordon kommer dominera trafiken framöver är för många självklart. Troligen kommer även delar av vägnätet att vara elektriskt. Men vilka transporter kan vi elektrifiera med hjälp av elvägar och hur stor del av trafiken kan de ta?  Hur ska elvägar ägas och finansieras? Vad säger lastbilstillverkarna om detta – kommer de att satsa? Vilka är utmaningarna för infrastrukturen och hur ser det ut i politiken? Här diskuteras elvägar både ur tekniskt, ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv.

Medverkande:
Håkan Sundelin, Projektledare och Nordenchef ElectReon
Maja Eriksson, Infrastrukturstrateg Region Örebro län
Karin Ebbinghause, VD Elonroad
Anders Berger, Public Affairs Director Volvo Group
Maria Stockhaus Talesperson i Infrastruktur- och digitaliseringsfrågor, Riksdagsledamot (M)
Nicklas Broberg, Projektledare vägplanprocessen Elväg E20 Hallsberg-Örebro

 

09:40. Scen 2
Vägen framåt för lätta lastbilar

Teknologiska framsteg och den gröna omställningen driver de lätta lastbilarna mot en helt ny era där elektrifieringen är huvudspåret. Hur ser marknadsutvecklingen ut? Vilka åtgärder på nationell nivå och EU-nivå påverkar branschen? Missa inte detta tillfälle att höra mer om framtidens lätta transportlösningar!

Medverkande:
Calle Beckvid, Teknisk samordnare Mobility Sweden
Fredrik Björlin, Brand Manager Transportbilar Ford Sverige
Håkan Glantz, Senior Specialist Bodybuilder Management Mercedes-Benz Sverige AB
Thomas Marceau, Sales Support Manager & Product Specialist IVECO Sweden AB
Petter Nordesjö, VD RSA Sverige AB
Marcus Bengtsson, regionchef LCV Fleet Sales, RN Nordic

 

10:15. Scen 1
Hållbarhetssamarbete – mobilitet och infrastruktur

Volvo Lastvagnar, OKQ8 och Skellefteå Kraft berättar om samarbetet för att driva och öka takten för en hållbar utveckling. Hur ser framtiden ut och vad betyder omställningen för samhällsplanering och infrastruktur?

Medverkande:
Niclas Johnson, försäljningschef, Volvo Lastvagnar Sverige
Fredrik Jonsson, affärsenhetschef e-mobilitet, Skellefteå Kraft
Mattias Ångström, Head of E-Mobility, OKQ8

 

10:15. Scen 2
Ta höjd för elflyget!

År 2030 ska allt inrikesflyg vara fossilfritt och 2045 ska allt flyg som lyfter från svenska flygplatser vara det, enligt flygbranschens färdplan. En självklar del av omställningen är elflyg, som många ansåg vara otänkbart för bara några år sedan. Flera företag har aviserat att de kommer att flyga på el redan under 2020-talet, men hur ser statusen egentligen ut för utvecklingen och vad krävs för att elflyg ska slå igenom kommersiellt på bred front? Vilka möjligheter medför elflyg och hur kommer resmönster, affärsmodeller och aktörsrollerna inom flyget att förändras? Samt hur påverkas elsystemet och hur kan vi lösa energi-och effektförsörjningen på ett smart och effektivt sätt på våra flygplatser?

Medverkande:
John Nilsson, Ansvarig för elflyg och vätgasflyg på Swedavia
Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen – Flyg
Jennifer Leijon, Biträdande universitetslektor vid avdelningen för elektricitetsläraUppsala universitet
Katarina Wigler, Strategisk planerare Trafikverket
Isabelle Nordin, Sustainability Project Leader SAS 

 

10:50. Scen 1
V2G som systemkomponent

El-lastbilar är ett rullande batterilager och kommer bli en viktig tillgång i elnätet. Vilka affärs och samverkansmodeller krävs? Vilka är nyttorna kring tekniken och varför är den så viktig?

Medverkande:
Martin Lundgren, Country Director Virta Scandinavia

 

11:00. Scen 2
Att våga satsa på eldrivna tunga fordon – från idé till praktik.

Casestudy; Vad bör man tänka på när man köper sin första eldrivna lastbil? Vilka fördelar ger eldrift och vilka är de största utmaningarna? Två aktörer som tagit steget och satsat på eldrivna lastbilar delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på hur man kan göra för att ta sig från idé till praktik.

Medverkande:
Fredrik Svensson, Hållbarhetsansvarig Sverige Åkeriföretag
Matilda Hallén Schuster, Utvecklingschef på Falkenklev Logistik AB
Anders Wiman, Affärsområdeschef Logistik, Bio & Miljö Alltransport

 

11:30. Scen 1
Senaste nytt från lastbilstillverkarna

Vad händer på tunga sidan, både kring forskning, lagstiftning, politiken och tekniken? Vilka är flaskhalsarna och hur ökar vi takten? Hur får vi till ett handslag mellan politik och näringsliv så att transportföretagen vågar satsa på icke-fossila fordon?

Medverkande:
Carl-Magnus Norden, Grundare Volta Trucks
Niklas Engholm Sales Director Scania Sverige
Pär Hildestrand, e-mobility Manager Veho Import
Niclas Johnson, Vehicle Sales Director, Volvo Trucks Market Sweden
Maria Stockhaus Talesperson i Infrastruktur- och digitaliseringsfrågor Riksdagsledamot (M)

 

11:40. Scen 2
Hur får vi teknikneutrala upphandlingar – och till vilket pris?

För att få fossilfria transporter kommer det att krävas många olika tekniska lösningar: Batteridrift, e-bränslen, elvägar, vätgas, biodrivmedel… Mångfald och teknikneutralitet är nyckeln. Men hur ska du som upphandlare av transporter agera för att göra rätt? Hur kan du ställa teknikneutrala upphandlingskrav som handlar om miljö- och klimatprestanda och inte om en viss teknik. Vilka styrmedel behövs? 

Medverkande:
Anders Norén, Hållbarhetschef Drivkraft Sverige
Per-Arne Karlsson, Direktör Public affairs ST1
Ylva Svedenmark, Hållbarhetsstrateg Adda Inköpscentral
Christian Pettersson, Head of Branded Sales Nordics, Neste

Lunchpaus med mingel i utställningen.

Matbild

13:00. Scen 1
Elektriska lastbilar för den nya generationen av arbetsmiljö och säkerhet

Presentation; Volta Trucks är den första el-lastbilen som byggts där fokus är varit att skapa en helt ny unik arbetsmiljö samt ett säkerhetstänk utöver det vanliga.

Medverkande:
Carl-Magnus Norden, Grundare Volta Trucks
Mats Nordin, BD Nordic Volta Trucks

 

13:15. Scen 2
Så kan drönarleveranser ge klimatsmarta och säkra transporter 

För de flest är drönare synonymt med buller, tveksam säkerhet och även om de flesta är generellt positiva vill man inte ha dem i sin egen bakgård. Hur hög är acceptansen kring dessa fordon och vad ska vi ha dem till? När blir drönare en naturlig del av transportsystemet? Hur kan drönaren konkurrera med samt komplettera med övriga transporter? Vilka regelverk behövs för att detta ska slå igenom i stor skala? Hur ser framtidens drönartransporter ut, vad går utvecklingen mot? Hur ser finansierings- och affärsmodellerna ut? Vilka är de stora utmaningarna som måste lösas innan man kan få i gång kommersiell, storskalig trafik med drönare?

Medverkande:
Gustav Borgefalk, VD och medgrundare Katla Aero
Victoria Barrsäter, Näringspolitisk expert Transportföretagen – Flyg
Henrik Littorin, Programchef – ELIS Program
Jan Petterson, Head of Air Space Digitalisation, Telia
David Nordberg, Projektchef Skanska

 

13:40. Scen 1
Vilken roll spelar de olika aktörerna för snabbare utrullning av utsläppsfria fordon?

Redovisning av workshop; Förmiddagens ämne har varit att beskriva behovet av en tydligare lokalt, regionalt, nationellt sammanhållen bild av aktörernas olika roller och ansvarsområde för en snabbare utrullning av utsläppsfria fordon. Har man förståelse för andra aktörers roller? Vem gör vad och vem måste agera? Vad behövs för att växla upp samverkan? Moderator leder panelsamtal utifrån vad paneldeltagarna tar med sig från förmiddagens workshop och vad de ser som viktiga nästa steg utifrån frågeställningar diskuterade vid rundabordssamtalet.

Medverkande:
Jonas Eriksson, Verksamhetsledare Gothenburg Green City Zone
Bjarne Fjellanger, VD MölnDala Fastighets AB
Anders Lewald, Senior Rådgivare Energimyndigheten
Annica Bergendahl, Strateg Innovation & Elektrifiering Trafikkontoret Stockholms Stad
Louise Alström, Affärsutvecklare Skanska
Jon Malmsten, Solenergiexpert Logicenters

 

13:50. Scen 2
Hur säkrar vi kompetensen för transportsektorns gröna omställning? 

Sveriges miljardsatsningar inom grön omställning riskerar att misslyckas om kompetensbristen inte tas på allvar. Omfattande investeringar har gjorts och fler stora batterifabriker är på väg. Många människor berörs inom fordonsindustrin, från underleverantörer till eftermarknad. Vilken typ av kompetens behövs och vems ansvar är det att se till att rätt kompetens finns tillgänglig? Hur skapas attraktionskraft? Hur kan näringslivet och politiken bygga upp rätt kompetens och stimulera till forskning och utveckling? Vilken typ av samverkan mellan näringsliv och lärosäten är redan på plats vilka åtgärder behöver vidtas nu?

Medverkande:
Daniel Brandell, Professor material kemi, Ångström Advanced Battery Centre, Uppsala universitet
Marcus Lindahl, Professor Industriell teknik, prodekan samverkan, Uppsala universitet
Klas Ericson, Nationell samordnare
Christofer RosengrenHead of Product ChargeNode

 

14:15. Scen 1
Så skapar vi en fossilfri vägtrafik – varsågod regeringen, här har ni er klimathandlingsplan!

I slutet av året ska regeringen presentera sin klimathandlingsplan som ska beskriva hur vi når våra högt satta klimatmål. Vägtransporterna står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid och det är i transportsektorn omställningen måste ske. Transportföretagen har låtit en av Sveriges mest meriterade analytiker av styrmedel inom trafik- och klimatpolitiken, fil dr Per Kågeson, analysera förutsättningarna att nå målen. Per Kågesons analys visar att det går att nå målen med en balanserad politik som inte slår undan benen på oss själva.

Medverkande:
Per Kågeson, fil dr, miljö- och styrmedelsanalytiker

 

14:30. Scen 2
Elektrifieringens roll för transportsektorns omställning

Redovisning av workshop; Med minskade reduktionsplikter blir elektrifieringen av fordonsflottan, och med vilken takt den genomförs, ännu mer avgörande för att transportsektorn ska nå sina klimatmål. Vilka faktorer får en betydande påverkan på elektrifieringstakten? Vilka utmaningar finns för elnätet att hänga med i utvecklingen? Behöver nya incitament komma till för att stötta elektrifieringen för tunga transporter? Moderator leder panelsamtal utifrån vad paneldeltagarna tar med sig från förmiddagens workshop och vad de ser som viktiga nästa steg utifrån frågeställningar diskuterade vid rundabordssamtalet.

Medverkande:
Maria Stenström, Ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor 2030-sekretariatet
Projektledare från Energiforsk samt Profu
Ytterligare representanter från förmiddagens workshop

 

15:00. Scen 1
Hamnens och flygplatsens roll i omställningen

Hamnar och flygplatser har mycket gemensamt när det gäller sina roller i den nya transportverkligheten. De är flexibla och kräver förhållandevis lite infrastruktur för att byggas eller förändras. Och med nya gröna bränslen och mer eldfrift så ställs de i ett helt nytt ljus. Men hur ska man som hamn eller flygplats tänka inför framtiden? Vad finns att lära av varandra? Vilka partnerskap krävs och hur ska de drivas på? I den här programpunkten möter vi bland annat två aktörer som båda bryter ny terräng. Men har allt lyckats och vad har man lärt sig under resans gång kopplat till tex teknik, regelverk och affärsmodeller?

Medverkande:
Patrik Benrick, Chef för strategisk utveckling & innovation Göteborgs Hamn
Lena Wennberg, Hållbarhetschef Swedavia
Åsa Håkansson, Produkt- och miljöexpert Drivkraft Sverige

 

15:15. Scen 2
Hur blir Sverige bäst på vätgas? 

När Sverige ställer om och ska bli klimatneutralt spelar vätgasen en nyckelroll. Just nu är det en ganska låg acceleration men hur skapas en efterfrågan och vilka är det som driver på? Hur skapas förutsättningar så hela kedjan kan gå i takt?  Vilka nya affärsmöjligheter ges till tex de hamnar och rederier som ligger i framkant, vid tex lagring av energi?

Medverkande:
Maria Stenström, Ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor 2030-sekretariatet
Mikael Antonsson, Sales & Business Development Manager Everfuel
Richard Berkling, Vd Powercell
Per-Arne Karlsson, Direktör Public affairs ST1
Caroline Båth Halldén, Public Policy & Business Development Manager LiquidWind

 

15:40. Scen 1
Så kan mark och lufttransporter mötas i kallt klimat 

En stor samhällsomvandling sker i Norra Sverige och det gör att man också kan tänka helt nytt.  Skellefteå stad ska växa mycket och snabbt och man är fast beslutna att göra det hållbart och framtidssäkrat. En fråga är hur man skapar mobilitetshubbar som knyter samman mark- och luftburna transporter? Som dessutom ska fungera när det är kallt och mörkt och snö? Hur går man från en teoretisk PowerPoint-produkt till att implementera det rent praktiskt?

Medverkande:
Henrik Littorin, Programledare ELIS
David Nordberg, Projektchef, Skanska
Karin Degerfeldt, Hållbarhetsstrateg, Skellefteå Kommun

 

16:00. Scen 2
Så ser vägen mot fossilfri sjöfart ut 

Den maritima sektorn är nästa stora möjlighet för att minska utsläppen från transporter och elektrifiering är en av de mest tydliga trenderna inom sjöfarten just nu. I denna programpunkt möts representanter från Zeabuz, RISE och Trafikverket för att diskutera vilka de största och mest komplexa utmaningarna är men också vilka nyckelområden som är vägen till fossilfri sjöfart.   

Medverkande:
Ellinor Forsström, maritima transport- och logistiksystem, RISE
Carl Petersson, autonomy engineer, Zeabuz
Rikard Engström, Ph D Chief Strategist, Trafikverket

 

16:15. Scen 1
Hur kan ditt företag finansiera batterilager?

Energilager och batterier är en viktig del i ett hållbart energisystem.  Men för att för att skynda på utvecklingen måste det till nya finansieringslösningar och affärsmodeller. Här får du svar på frågorna så att du kan go vidare i din planering. Kan man slippa belasta balansräkningen när man investerar i infrastruktur? Vad är Battery-as-a-Service? Kan man sälja sin överkapacitet för att snabbare kunna räkna hem sin investering och kan man göra prognoser på framtida intäkter? Hur ser balansmarknaden ut kommande år? Vilka restvärden är realistiska och kan man samäga batterisystem? 

Medverkande:
Rasmus Bergström, VD BatteryLoop
Jonas Jonsson, Partner och medgrundare STELLA Futura
Anna Jaderström, Enhetschef balansmarknad Svenska Kraftnät
Jakob Hansson, Senior transaction manager på SEB