eComExpo gör endags transport- och energikonferens i Göteborg

av | 2022-09-27 | nyheter

”Vi måste synka myndigheternas arbete för en fossilfri transportnäring.”

I våras var det premiär för landets första mässa om en fossilfri transportnäring – eComExpo. Under mässans konferenser stod det klart att ett stort problem är att regler, visioner och styrmedel för branschen ofta inte pekar åt samma håll.

Nu arrangeras därför endagskonferensen eComExpo Summit i Göteborg där syftet är just att identifiera var det ”spretar” och ge beslutsfattare konkreta förslag på hur saker kan synkroniseras.

Transportbranschen är enig om att en snabb omställning till fossilfrihet är branschens viktigaste fråga. Dilemmat är att man upplever att myndigheter och institutioner pekar åt helt olika håll när det gäller HUR detta ska uppnås. Det menar 2030-sekretariatet som samlar både politik, akademi och näringsliv i frågor om en fossilfri transportnäring.

– Det finns mängder av färdplaner och handlingsplaner. Men hur passar bitarna ihop, vad bromsar utveckling och vem tar ansvaret? Dessa frågor är utgångspunkten för eComExpo Summit Göteborg, förklarar Maria Stenström som är ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor på 2030-sekretariet.

Klimatpolitiska rådet (den myndighet som utvärderar om regeringens politik är förenlig med beslutade klimatmål) skriver i sin senaste rapport att svenska myndigheter inte är tillräckligt samordnade för att nå de uppsatta målen. Olika branscher har sina färdplaner och målen är tydliga, men helikopterperspektivet saknas och man missar möjliga synergier.

– Transportsektorn ska minska sin klimatpåverkan med 70% till 2030. För att nå dit måste vi växla upp tempot och få ett bättre samarbete mellan myndigheter och branscher. Det är en roll som vi på 2030-sekretariatet kan axla, säger Maria Stenström.

För att ta reda på fakta och hitta lösningar arrangeras nu endagskonferensen eComExpo Summit i Göteborg den 2 december på Svenska Mässan. Samtidigt som elbils- och solelmässan eCarExpo.

Konferensen består av två delar där förmiddagen bjuder på insikter från bland annat Fossilfritt Sverige, Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten och representanter från forskning och näringsliv. Förmiddagen är öppen för media och publik. Eftermiddagen fortsätter med en sluten workshop där företrädare från transport- och energisektorn arbetar tillsammans för att identifiera konkreta åtgärder. Allt avslutas med en sammanställning där återigen media och publik är välkomna.

2030-sekretariatets medgrundare Mattias Goldmann fyller i:

– Sverige har en tradition av dialog mellan näringslivet och politiken. Få kan sin bransch så bra som företagen själva – genom att samla alla under ett och samma tak kan vi hitta lågt hängande frukt, och ge våra ansvariga myndigheter och politiker konkreta åtgärder att vidta för att göra klimatomställningen effektivare.

Inbjudningar kommer skickas ut till utvalda branschföreträdare

eComExpo Summit Göteborg äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 2 december kl 09.00–16.00.