eComExpo – debatt, samtal och samverkan

eComExpo är en mötesplats där branschen möts för samtal, samverkan och konkreta diskussioner.
Seminarieprogrammet bjuder på goda exempel, visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar och kunskap om hur transportsystemet för såväl personer som gods kan bli effektivt och fossilfritt.

Vad behövs för att öka takten i utvecklingen och försäljningen av framtidens transportlösningar? Vilka framtida lösningar väntar runt hörnet? Hur tänker fordonstillverkarna? Vad säger politiken och vilka är de senaste forskningsrönen? Vilken roll och vilket ansvar har kommunerna när det gäller upphandling av nyttofordon?

I tätt samarbete med 2030-sekretariatet, som samlar politiska representanter, branschfolk och väl utvalda sakkunniga, ska diskussioner mynna ut i en konkret strategi för transportnäringen. Målet är att man som seminarie-besökare lämnar eComExpo med ett know-how kring hur vi går från ord till handling.

Moderatorerna Mattias Goldmann, Pernilla Ström och Joakim Dyredand leder oss genom de två dagarna.

Mattias Goldmann

har utsetts till Mäktigast i Hållbarhetssverige, dubbats till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen, utsetts till årets framtidspolitiker och blivit skånsk mästare i hockeyspel. Han är nu VD för Goldmann Green.

Pernilla Ström

är moderator, kolumnist, småföretagare och samhällsdebattör.

Joakim Dyredand

är motorjournalist sedan snart 25 år, med ett förflutet på bland annat Teknikens Värld, Automobil, Klassiker, Vi Bilägare, TopGear Magazine samt auto motor & sport. Idag jobbar han för tidningen Elbilen i Sverige.

Ta del av det späckade seminarieprogrammet – live eller streamat

De två scenerna dimensioneras för mellan 200 och 500 sittande åhörare. För att göra aktiviteterna tillgänglig för fler, blir all aktivitet på scenerna streamad.

Onsdag 6 april

Scen 2
Kl 09:15 Elvägar – Nyckelfråga eller ekonomiskt sänke?

Elvägarna bidrar till en heltäckande laddinfrastruktur tillsammans med stationära laddplatser.
Oavsett teknisk lösning, vem ska betala för investeringen? I Elvägsutredningen föreslås att staten ska äga och driva egna elvägar. Är det rätt väg framåt?
I så fall, varför äger de inte några konventionella laddstationer? Hur mycket vill kunder betala för att nyttja laddningen? Hur ska underhållet skötas? Hur ser en gemensam standard för elvägar ut? Hur får vi till en snabb utbyggnad av elvägar så att Sverige kan ansluta sig till en europeisk korridor för elvägar?

Medverkande:
Josephine Adorelle, VD EVIAS
Kenneth Natanaelsson, Strategisk planerare Trafikverket
Fredrik Nordin, Managing Director Mer Sweden AB
Denis Begic (S) ledamot i trafikutskottet

Scen 2
Kl 10:00 Snabbladdning längs vägen

För den långväga trafiken behövs en korridorstruktur av snabbladdare längs de större transportlederna.
Hur kan ett system för stationär laddinfrastruktur på det statliga vägnätet utformas? Vilka metoder behövs för att planera och bygga en infrastruktur? Vad krävs för att det ska fungera på en systemnivå och vad behövs från politiskt håll?

Medverkande:
Helen Axelsson Director B2B Sales OKQ8
Henrik Holmér, Försäljningschef e-mobility Wennstrom Solutions & Service AB
Magnus Lindgren, Senior sakkunnig Trafikverket
Denis Begic (S) ledamot i trafikutskottet

Scen 1
Kl 10:30 Elektrifiering av transporter, från vision till verklighet

Idag står transport- och industrisektorn för nära två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp. Elektrifiering har stor potential att minska dessa. Sveriges elförbrukning beräknas fördubblas till 2045, vilket gör elektrifieringen till den största omställningen i samhället sedan den industriella revolutionen.
Det innebär att många företag tar hjälp av externa experter och samarbetspartners för att underlätta sin omställning till en fossilfri verksamhet.

Medverkande:
Jesper Karpsen, CEO Business Unit Network Solutions, Vattenfall AB
Leilei Tong, Hållbarhetschef, Instabox

Scen 2
Kl 10:45 Transporter i framtidens elsystem

Johanna kommer prata om den snabba utvecklingen när det gäller både tunga och lätta eldrivna fordon och dela nyligen framtagna scenarier för elektrifieringen av vägtransporter fram mot 2030.
Smart laddning är kritiskt för att elektrifieringen av transportsektorn ska kunna ske snabbt och resurseffektivt och Johanna kommer berätta om potentialen i både smart laddning och vehicle-to-grid, samt vad som krävs för att få detta på plats.
Ni kan också se fram emot case och exempel på hur ny teknik och digitalisering underlättar elektrifieringen av transportsektorn och hur de eldrivna fordonen blir en resurs i framtidens elsystem.

Keynote Speaker:
Johanna Barr, vVD Power Circle

Scen 1
Kl 11:15 Att våga satsa på eldrivna tunga fordon – från idé till praktik

Vad bör man tänka på när man köper sin första eldrivna lastbil? Vilka fördelar ger eldrift och vilka är de största utmaningarna? Två aktörer som tagit steget och satsat på eldrivna lastbilar delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på hur man kan göra för att ta sig från idé till praktik.

Medverkande:
Hans Magnusson, Senior Konsult Utveckling och Marknad, Tommy Nordbergh Åkeri AB
Lars Reinholdsson, vd LBC Frakt

Scen 2
Kl 11:30 Reel och E-Charge – två stora samverkansprojekt inom elektrifierade godstransportsystem

I Reel kommer mer än 60 batterielektriska lastbilar att nyttjas inom en rad regionala godstransporttjänster. Fordonen testas sedan i ett par stora logistikflöden mellan våra största städer. Staten och industrin stödjer tillsammans de två FFI-projekten Reel och E-Charge med 400 miljoner SEK. I projektet E-Charge utvecklas batterielektriska prototyplastbilar som klarar de riktigt långväga transporterna, det vill säga dagliga körsträckor längre än 50 mil.

Medverkande:
Andreas Josefsson, Projektledare CLOSER
Gunnar Ohlin, Programledare Elektrifiering, Lindholmen Science Park

Scen 1
Kl 12:45 Hur kommer det elektriska och autonoma transportsystemet att se ut?

Einride har Sveriges största flotta av eldrivna tunga lastbilar och är marknadsledare gällande såväl eldrivna tunga transporter som autonoma transportlösningar.
Genom att kombinera eldrift med autonom teknik kommer framtidens transportsystem både bli betydligt mer miljömässigt hållbar men också ha potential att avsevärt minska antalet olyckor i trafiken.
Hur ser vägen ut att för uppnå det elektriska och autonoma transportsystemet och hur kommer det att se ut i praktiken? Och vilka erfarenheter har Einride och deras kunder av alla de hundratusentals kilometer som de redan kört med tunga eldrivna lastbilar?

Medverkande:
Carl Ceder, Regional Director Einride
Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs Einride
Anna Pärsdotter, Logistikchef Lidl Sverige

Scen 1
Kl 13:30 En infrastruktur med tillräcklig kapacitet är ett fundament för elektrifiering

Elektrifiering av transportsektorn förutsätter att vi har tillräckligt med kapacitet i elnäten på rätt ställen och vid rätt tillfällen. Utvecklingen av elnäten behöver ske i samma takt som utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vad behövs för att stärka näten inför det ökade effektbehovet? Hur kan näringslivet och staten tillsammans säkerställa att kapacitetsbrist inte blir ett hinder för elektrifiering av transporter?

Medverkande:
Johanna Barr, Vice Vd och expert, Power Circle (moderator)
Jessica Sandström, produkt- och försäljningsdirektör, Volvo AB samt ledamot i Elektrifieringskommissionen
Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution, samt ledamot i Elektrifieringskommissionen

Scen 1
Kl 14:15 Forskningens roll i omställningen till elektromobilitet

Linda Olofsson är teknisk doktor i fysik med lång erfarenhet av att leda forskning och att samordna industriella parter och forskare för att hitta gemensamma lösningar på komplexa tekniska utmaningar.

Sedan två år tillbaka har hon ledarskapet på Swedish Electromobility Centre. Under dessa år har centrumet vuxit till nästan det dubbla vilket speglar den resa som området elektromobilitet har gjort.

Linda Olofssons presentation syftar till att ge en överblick över verksamheten inom Swedish Electromobility Centre med fokus på forskningsprojekt och följande temaområden:

  • Systemstudier (ombord på fordonet)
  • Elmaskiner, drivlina och laddning
  • Energilagring (batterier och bränsleceller)
  • Elektromobilitet i samhället
  • Samverkan med elnätet

Keynote speaker:
Linda Olofsson, Director Electromobility Centre.

Scen 1
Kl 15:00 Energilager, en förutsättning för elektrifiering

En viktig del i debatten om elektrifiering som behöver belysas ytterligare är energilager. Vilka möjligheter, hinder och drivkrafter finns för energilager i elnätet? När blir det kostnadseffektivt och enkelt? Hur behöver lagstiftning och reglering anpassas för att skapa incitament för nya lösningar? Vem ska äga batterierna och hur kan en lönsam affär kan skapas? När blir våra städer ”lagringsstäder” och hur lång tid har vi på oss? Vad krävs för att konceptet “Energy Storage as a Service”, ska slå igenom på riktigt och när kommer beslutsfattare inse den potential som finns?

Medverkande:
Anna Wolf, tf VD och Expert elsystem Power Circle (moderator)
Björn Jernström CTO Ferroamp
Maha Bouzeid, Executive Director and Head of Business Development, Polarium
Ulrika Morild, projektledare Vattenfall

Scen 1
Kl 15:40 Den lönsamma batteriaffären

I takt med att världen blir alltmer elektrifierad ökar också kraven på pålitlig leverans av ström. Vilka energilager är det som används idag och var i energiekosystemet gör de mest nytta? Hur ser affärsmodellerna ut, ska ett energilager hyras eller köpas? Vilka effekter behövs i omlastningsnoder och på laddhubbar och kan leverantörerna leverera de effekter som behövs? Hur länge kan man spara eller lagra, finns det ett ”bästa före datum”? Hur viktigt är energilager för vår logistikflotta? Hur köper man in den här typen av produkt, vad behöver man veta? Vad behöver man veta kring säkerheten?

Presentation av kundcase – snabbladdning i urban miljö, så skalar man upp.

Medverkande:
Ulrika Tornerfelt, Group CEO, STELLA Futura
Nils-Gunnar Vågstedt, Ph.D, Senior Expert Electromobility, Research & Innovation at Scania Group
Lars Eliasson, Teknikchef Eways
John Diklev, VD Krafthem
Jonas Sunryd, Senior Business Development Manager Ellevio

Scen 1
Kl 16:15 Mythbuster-maskinen

Tio felaktiga påståenden du garanterat måste bemöta när du kör eldrivet – och vad du svarar. Vi utser publikens favorit och skickar den rituellt till slutförvar.

Medverkande:
Mattias Goldmann
Sofia Leffler Moberg, Head of Sustainable Transformation Postnord
Christoffer Aalhuizen, Ansvarig elektromobilitet, Gröna Mobilister
Alrik Söderlind, Chefredaktör auto motor & sport
Mia Nordström, Senior Policy Advisor E-mobility Vattenfall AB
Mazdak Haghanipour, Teknisk specialist, ansvarig laddinfrastruktur och servicemarknad Bil Sweden

Torsdag 7 april

Scen 1
Kl 9:00 Framtiden är redan här

De flesta anser nog att hållbara transporter är viktigt för framtiden. Men hur många känner till att tekniken redan finns? Att ta steget och börja använda eldrivna fordon redan idag innebär att transformationstakten ökar, klimatpåverkan minskar och effekterna kommer snabbare. Scania gör det enkelt och tryggt att vara pionjär.

Medverkande:
Jessica Björkquist, Senior Product Manager Sustainability, Scania
Tony Sandberg, Director E-Mobility Scale up, Scania
Fredrik Bergman, Projektchef Genomförande, Stockholm stad

Scen 1
Kl 9:30 Föråldrade körkortsregler försenar omställningen till fossilfritt

Lätta lastbilar som drivs med el eller gas väger mer. Att komma under gränsen för B-körkort, 3,5 ton, innebär mindre lastkapacitet och därmed en konkurrensnackdel för de som vill ställa om. Vilka undantagsmöjligheter finns i körkortslagen och vad krävs för att få till den? Andra länder, tex Norge, Danmark, Storbritannien, har justerat och implementerat undantag, dvs höjt gränsen till 4,25 ton, varför kan inte Sverige? Vilka lösningar vill branschen se och vilken är vägen framåt?

Medverkande:
Petter Nordesjö, VD RSA Sverige & Maxus Sverige
Anders Josephsson, Näringspolitisk expert, Transportföretagen
Anders Åkesson riksdagsledamot (C) V.Ordf. Riksdagens Trafikutskott

Scen 2
Kl 9:30 Tillgång till el – nyckeln till transportsektorns klimatomställning

En förutsättning för elektrifierade transporter är tillgång på el – när och där den behövs. För att möjliggöra utbyggnaden av smart laddinfrastruktur i takt med de ökande behoven behöver energi- och fordonsbranscherna samverka på helt nya sätt.
Åsa Pettersson, vd på branschorganisationen Energiföretagen Sverige och med en bakgrund på Scania, berättar hur elektrifieringen av samhället påverkar energibranschen och ökar behoven av samverkan med andra branscher och aktörer.
Åsa berättar också om den satsning som Energiföretagen nu gör på e-mobilitet, här samlas elnätsföretag och laddoperatörer kring branschövergripande frågeställningar i syfte att skapa rätt förutsättningar för utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige och därigenom öka möjligheterna att använda elfordon i samhället.

Keynote Speaker: Åsa Pettersson, VD Energiföretagen

Scen 1
Kl 10:15 Fallstudie: Då blir det lönsamt att elektrifiera sina transporter

Efterfrågan och nyregistreringen av eldrivna lätta lastbilar och andra transportbilar ökar stadigt. Tack vare att fordon med vettig prestanda nu äntligen börjar levereras ser tillväxtprognosen lovande ut. Hur optimerar man som företagare sina resurser så att man får en ekonomiskt hållbar drift och hur ser en hälsosam TCO-kalkyl ut? Hur ska man räkna? Vad behöver man veta för att underlätta övergången från traditionella transportlösningar till hållbara, eldrivna och fossilfria?

Medverkande:
Patrik Lindergren, CTO Vialumina
Tobias Brååt, VD/CEO G:sons Åkeri AB

Scen 2
Kl 10:30 Vad krävs för att den sista milen blir grön?

Effektivitetspotentialen inom last mile-leveranser är uppenbar för de flesta men vad krävs för att detta ska få riktig genomslagskraft? Hur optimeras flödena för att det ska bli effektivt? Vilka nya tankesätt, processer och partnerskap krävs? Vad behövs från politiskt håll? Vilka standardiserade modeller finns för sista milen på el-konceptet?

Medverkande:
Mats Forsberg, Specialist Last Mile, CAKE RIDE
Mårten Sjölin, Hållbarhetskonsult TellUS21
Jens Holm (V)
Jonas Söderberg, Försäljningsansvarig Mastervolt AB

Scen 1
Kl 11:15 Elfordon: Global boom?

På COP26 i Glasgow lanserades the Zero Emission Vehicles Pledge, vi är först ut att följa upp hur det går.

Medverkande:
Cecilia Routledge, Global Director CTEK E-mobility CTEK
Kajsa Lindström, Kansliråd, Infrastrukturdepartementet
Martina Wikström Ph.D. Elektrifieringskommissionens kansli, Infrastrukturdepartementet

Scen 2
Kl 11:15 Tiden är en viktig faktor för omställningen

Andréa Haag, hållbarhetsdirektör på OKQ8 med mångårig erfarenhet av drivmedelsbranschen visar på komplexiteten med omställningen från klassiska drivmedel till elektrifiering och fossilfria transporter.
Andréa delar med sig av insikter från ett bolag där klimatfrågorna med tiden har utvecklats från att vara spännande utvecklingsprojekt till att utgöra navet i strategin och med siktet inställt på att vara klimatneutrala i hela värdekedjan senast 2045.
OKQ8 tror på hållbar mobilitet och anser att starka partnerskap att ge alla aktörer chansen att ställa om efter sina förutsättningar.
Parallell utveckling av egen infrastruktur och med partners pågår för bland annat supersnabbladdare för personbilar och tyngre trafik, förnybar diesel och vätgas.

Keynote speaker:
Andréa Haag, Hållbarhetschef, OKQ8

Scen 1
Kl 13:00 Elektrifieringskommissionen presenterar kartläggning

På initiativ från Elektrifieringskommissionen har E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution, Power Circle, Scania och Volvo genomfört en kartläggning av de tunga lastbilarnas behov av publika snabbladdningspunkter och jämfört detta med hur elnäten kan möta dessa behov.
Kartläggningen, som presenteras för första gången, ger en bild av på vilka platser det finns behov av att etablera laddinfrastruktur för tunga fordon och hur förutsättningarna för anslutning av laddningspunkter till elnätet ser ut vid dessa platser på kort och lång sikt.

Medverkande:
Tomas Eneroth, infrastrukturminister och ordförande i Elektrifieringskommissionen
Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution och ledamot i Elektrifieringskommissionen
Mats Tullgren, regionnätschef E.ON. Energidistribution
Magnus Höglund, Head of Charging Solutions and Infrastructure, Scania
Anders Berger, Director Public Affairs, AB Volvo
Johanna Barr, vice VD Power Circle

Scen 2
Kl 13:00 Så kan den offentliga upphandlingen användas som styrmedel

Intresset för att utnyttja den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att nå hållbarhetsmålen ökar.
Kommuner och regioner har ett stort ansvar när det gäller att föregå med gott exempel att handla upp rätt produkter och tjänster, men hur följs detta upp? Vilken roll och vilket ansvar har kommunerna när det gäller upphandling av infrastruktur och hållbara transporter?
Finns det tillräckligt med både vägledning och styrmedel? Vilka är framgångsfaktorerna för en kommun? Vilka krav ska ställas och vilka är fallgroparna? Vad är viktigt att tänka på vid gemensamma upphandlingar med andra?

Medverkande:
Kristina Fägerskiöld, Hållbarhetsstrateg Helsingborgs Stad
Per-Erik Österlund, Project Manager Clean Vehicle at City of Stockholm
Heini-Marja Suvilehto, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

Scen 1
Kl 13:45 Politiska incitament för depåladdning – varifrån kommer stödet?

Depåladdning är tung trafiks motsvarighet till hemmaladdning. För att få fart på byggandet av infrastruktur som inte är publik till tunga fordon behövs ekonomisk blåslampa. Finansieringen ska inte gå via klimatklivet utan från infrastrukturmiljarden, men den fungerar inte för tung trafik som ska ladda ”icke publikt” Vad krävs för att lösa knuten? Vilka paralleller kan man dra från personbilstrafiken?

Medverkande:
Mazdak Haghanipour, Teknisk specialist, ansvarig laddinfrastruktur och servicemarknad Bil Sweden
Erik Helander, Sales Specialist eMobility, ABB E-mobility AB
Sten Bergheden, Tjänstgörande riksdagsledamot (M)

Scen 2
Kl 13:45 Så kompetenssäkras bilindustrin – är högskolor och universitet rätt rustade?

I takt med att fordonen blir elektrifierade, uppkopplade och självkörande ställs allt högre krav en ny typ av kompentens inom fordonsindustrin.
Många berörs, från underleverantörer till eftermarknad. Vilken typ av kompetens efterfrågas? Hur attraherar bilindustrin nyutexaminerade?
Hur sker den viktiga kompetensväxlingen? Behövs ett nytt innovativt ledarskap inom bilindustrin när den automatiseras och elektrifieras? Hur ser man på detta i konsultledet?
Hur kan näringslivet och politiken tillsammans bygga upp en pipeline med rätt kompetens? Är universiteten rätt rustade för att hantera industrins kompetensförsörjning?

Medverkande:
Mattias Wiggberg, PhD, Forskare KTH Industriell Ekonomi
Nina Falkstrand, Head of Human Resources at Research and Development, Scania CV
Peter Bryntesson, Senior Advisor Fordonskomponentgruppen

Scen 1
Kl 14:30 Långsiktighet och behov av politisk samling – en utopi?

Energiminister- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar levererar sin syn på stimulanser av tunga elfordon, hur elfordon kan gå från problem till lösning. Vad kan valrörelsen betyda för transportsektorn? Är enighet och långsiktighet en utopi? 

Medverkande:
Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister (medverkar på länk)
Emmi Jozsa, Chef kommunikation och påverkan, Bil Sweden
Emilia Käck, Public Affairs Manager Electrification Scania CV
Anders Berger, Director Public Affairs, AB Volvo

Scen 2
Kl 14:30 Utan rätt laddkapacitet stannar verksamheten

För aktörer inom logistik eller annan rondande trafik är tillförlitlig fordonsladdning en förutsättning för att upprätthålla sin verksamhet. Vilken sorts kunskap krävs från såväl beställare som leverantör kring fastighetens förutsättningar, samt eventuell lokal effektproblematik?
Hur vävs dagens utmaningar kring varierade elpriser samt möjligheten till egenproducerad el och energilagring in i kalkylen? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan beställare, fordonsleverantör, elnätsägare och fastighetsägare – oavsett storlek på verksamheten?

Medverkande:
Kristian Sandal, CEO och grundare ChargeNode
Johanna Ström, Projektledare Hållbarhet | E-handel och Logistik Bring

Scen 1
Kl 15:15 Hur ökar vi takten i omställningen för nyttofordon?

I Sverige finns det nästan 9000 transportbilar som drivs på el och av dessa körs uteslutande i kommersiell trafik. För att påskynda omställningen krävs effektiva styrmedel, men tyvärr har marknaden för lätta lastbilar behandlats styvmoderligt.
Vilka är flaskhalsarna inom lätta transportbilar förutom det mest uppenbara, räckvidd och infrastruktur? Varför är utbudet så begränsat? Hänger det ihop med de styrmedel som finns? Vad kan stad och region göra för att främja infrastruktur för kommersiella fordon? Vad krävs från politiskt håll och från fordonstillverkarna för att lätta lastbilar på el ska få genomslagskraft?

Medverkande:
Anders Norén, Teknisk chef Bil Sweden
Teres Lindberg (S)
Maria Johnsson, Head of Marketing and PR Volkswagen Transportbilar Sverige

Scen 2
Kl 15:15 Premiärvisning för nyutvecklad lärandeplattform anpassad för fordonsindustrin

Fordonsindustrin Sveriges viktigaste exportnäring med 14 procent av landets totala varuexport. En tredjedel av denna näring finns i Stockholmsregionen tillsammans med ett världsledande IT & Telekomkluster.
Hur ser samverkan mellan dessa ut och vilka synergier skapas? Vilka innovationssatsningar krävs för att företag i regionen kan ta ytterligare marknadsandelar inom den accelererande omställningen mot hållbara transportlösningar?

Här presenterar KTH en helt ny lärandeplattform som är anpassad för industrins behov, byggt med ny smart teknik och med nya arbetssätt för att möta det personliga lärande och de upplevelser som driver vuxnas lärande, nyfikenhet och direkt access till svar på frågor man har.

Fordonsdalen är ett samverkansprojekt i syfte att stödja företagens omställning genom kompetensuppbyggnad och nätverkande. Fordonsdalen drivs av KTH, Region Stockholm, Kista Science City, Södertälje Science Park.

Medverkande:
Magnus Burman, PhD, Forskare KTH Teknikvetenskap
Mattias Wiggberg, PhD, Forskare KTH Industriell Ekonomi

Scen 1
Kl 16:00 Det krävs för att ta autonoma transportlösningar till nästa nivå

Fordonsvärlden befinner sig mitt i en tvådelad revolution där man dels satsar på eldrift för att minska koldioxidutsläppen men den heliga gralen är det autonoma.
Hur skapas förutsättningar så att den tekniska utvecklingen leds av Sverige? Vad är nyttan och vilka problem löser man med det autonoma?
Hur behöver infrastrukturen anpassas till de autonoma transportflödena? Fordonen anses vara den enklaste delen i frågan om det autonoma men vad händer kring laddningen?

Medverkande:
Per Sahlholm, Head of Autonomous Continuous Integration Platform Scania
Yuri Joelsson, Energy Systems Consultant, Sweco
Linda Ekener Mägi, Business Development at Tele2, IoT, 5G task force
Niels Paarup-Petersen (C)
Pia Berglund, Director Regulatory Affairs Einride

Scen 2
Kl 16:00 Lastbilar väger tungt i omställningen

Vilka incitament och investeringar behövs för att en buss eller lastbil med eldrivlina ska kunna konkurrera med förbränningsmotorn?
Vilka intressenter påverkas? Vilka beteendeförändringar krävs? Hur kostnadseffektivt är det att köra el-lastbil? Är omställningen lika komplex som den verkar? Hur får vi till ett handslag mellan politik och näringsliv så att transportföretagen vågar satsa på icke-fossila fordon?
Vilken kompetens krävs för att klara omställningen till ny teknik? Är det rimligt att elskatten för bussar och lastbilar ligger kvar? Hur tar Sverige en ledande position i omställningen till fossilfria tunga transporter?

Medverkande:
Jessica Björkquist, Senior Product Manager Sustainability, Scania Sverige AB
Fredrik Svensson, Hållbarhetsansvarig Sverige Åkeriföretag
Bengt-Ove Hedborg, Head of Sales, Marketing, Product Trucks Sweden, Mercedes-Benz AB