”Vi måste göra transportnäringen eldriven – nu!”

De skenande drivmedelspriserna i en orolig omvärld skapar stora problem både för transportnäring, lantbruk och handel i Sverige. Det är hög tid att elektrifieringen av transportsektorn tar fart – nu! Det menar branschdebattörer som medverkar på mässan eComExpo i april. Totalt kommer fler än 25 ämnen att behandlas på mässans seminarier.

Med dieselpriser över 25 kr/litern samtidigt som de med solpaneler kan producera egen el utan någon rörlig kostnad alls, så är elektrifiering av transportsektorn på allas läppar just nu.

Men till skillnad från när eldrivna personbilar började bli vanliga, så krävs här betydligt större omtag. Det säger Anna Fägersten som är projektledare för eComExpo som går av stapeln i Arlandstad den 6-7 april.

–Det räcker inte med att sätta upp lite laddstolpar. Det krävs strategiska och snabba beslut.

–I stort sett hela branschen kommer hit och vi har fler än 25 seminariepunkter där transportbranschen, politiken, energisektorn kommer att diskutera hur vi ställer om snabbt.

 

Bland talarna finns Åsa Pettersson, VD för Energiföretagen Sverige, Andréa Haag från OKQ8 och Johanna Barr som är vVD för Power Circle och Linda Olofsson från Swedish Electromobility Centre.

–Vi kommer att tala om allt från hur man räknar hem en investering i en eldriven lastbil, till hur det ska vara möjligt att ladda stora mängder energi längs vägarna, säger Anna Fägersten.

–Och det är bråttom att få saker på plats nu. Det kan inte bli fler långbänkar och utredningar.

Spännande
Men elektrifieringen är inte bara en fråga om ”ett nödvändigt ont” för ekonomi och miljö. Det ger också många nya spännande möjligheter, bättre arbetsmiljö, nya affärsmodeller och mycket annat. Ett 30-tal utställare är på plats med allt från eldrivna tunga lastbilar till system för energilager i XL-Klass.

–Jag tror att den som kommer hit kommer att gå härifrån laddad med både idéer och kunskap, avslutar Anna.

Här är hela seminarieprogrammet för eComExpo

Onsdag 6 april
(Detaljerad info här:)

 • Elvägar – Nyckelfråga eller ekonomiskt sänke?
 • Snabbladdning längs vägen
 • Business Case: Elektrifiering av transporter, från vision till verklighet
 • Transporter i framtidens elsystem
 • Att våga satsa på eldrivna tunga fordon – från idé till praktik
 • Reel och E-Charge – två stora samverkansprojekt inom elektrifierade godstransportsystem
 • Hur kommer det elektriska och autonoma transportsystemet att se ut?
 • En infrastruktur med tillräcklig kapacitet är ett fundament för elektrifiering
 • Forskningens roll i omställningen till elektromobilitet
 • Energilager, en förutsättning för elektrifiering
 • Den lönsamma batteriaffären

Torsdag 7 april

Scen 1
(Detaljerad info här:)

 • Föråldrade körkortsregler försenar omställningen till fossilfritt
 • Tillgång till el – nyckeln till transportsektorns klimatomställning
 • Fallstudie: Då blir det lönsamt att elektrifiera sina transporter
 • Vad krävs för att den sista milen blir grön?
 • Elfordon: Global boom?
 • Tiden är en viktig faktor för omställningen
 • Roaming och betallösningar för den kommersiella trafiken
 • Så kan den offentliga upphandlingen användas som styrmedel
 • Politiska incitament för depåladdning – varifrån kommer stödet?
 • Så kompetenssäkras bilindustrin – är högskolor och universitet rätt rustade?
 • Långsiktighet och behov av politisk samling – en utopi?
 • Utan rätt laddkapacitet stannar verksamheten
 • Hur ökar vi takten i omställningen för nyttofordon?
 • Premiärvisning för nyutvecklad lärandeplattform anpassad för fordonsindustrin
 • Det krävs för att ta autonoma transportlösningar till nästa nivå
 • Lastbilar väger tungt i omställningen

 

MEDIA!
För ackreditering maila Mats Genberg
mats@genberg.se eller ring eller messa 0708-451581