Zpark station

Systemintegrerade laddpunkter avgörande

av | 2023-03-27 | nyheter

För att det ska gå snabbare att ge fler tillgång till elbilsladdning krävs ett kvalificerat systemsynsätt och integration. Detta för att inte komplexiteten och problemen ska föras över på beställaren och användaren. 

– Det är med elbilarna och laddinfrastruktur precis som det alltid har varit med tekniksprång, det mesta behöver förenklas och utgå från befintliga strukturer för att det stora flertalet ska ta till sig det nya. Men det gäller inte bara elbilarna utan i lika hög grad hur man installerar laddpunkterna och hur de samverkar med fastighetens elnät. Även att kunna integrera mot befintliga system och se faktisk förbrukning blir viktigare i takt med skenande elpriser. Redan vid ett fåtal laddpunkter blir installationen betydligt mer komplex än vid en enstaka laddare, anser Andreas Lundqvist, affärsutvecklingschef för Zpark Energy System.

Effektiva helhetslösningar
– Syftet är att uppnå effektiva helhetslösningar och undvika följdproblem för våra kunder. För göra övergången snabbare krävs ett kvalificerat systemsynsätt. Detta för att inte komplexiteten och problemen ska föras över på användaren och beställaren, säger Andreas Lundqvist.

Han och företaget har deltagit i flera av eComExpos mässor, där de genom åren utvecklat partnerskap med många aktörer på marknaden och samtidigt märkt hur medvetenheten kring och kraven på laddinfrastruktur har förändrats.

– Bland de problem som håller tillbaka elektrifieringen är komplexiteten och det bristfälliga utnyttjandet av den befintliga infrastrukturen, långa ledtider för region- och lokalnät samt bristfälligt systemstöd.

– eComExpo är en viktig kommunikationsplats för att komma i kontakt med marknaden. Idag är bara 4–5 procent av bilflottan elektrifierad. En avgörande begränsning är svårigheten att integrera mot befintliga system och samtidigt tillhandahålla laddare utan att dimensionera om det lokala elnätet, säger Andreas Lundqvist.