Stella Futura – dagens och morgondagens batterilagring

Av Kjell-Arne Larsson

Som marknadsledande inom området batterilagring med tillhörande mjukvara och attraktiva affärsupplägg är företaget Stella Futura ett självklart inslag på eComExpo. Stella Futura är utställare och här visar de sina batterisystem.

eComExpo är en komplett mässa för alla aktörer med elfordon inom tunga transporter och annan nyttotrafik. Förutom att företag presenterar sig i mässmontrar genomförs visningar och provkörningar i anslutning till mässanläggningen. Under eComExpo arrangeras också seminarier, arbetsmöten och paneldiskussioner.

Stella Futura har ett brett engagemang inom områdena sol-el och batterilagring. Företaget är medlem i både ElectriCITY och Smarter Mobility. Stella Futura arbetar för närvarande med flera case som gäller batterilagring för logistikcenter och parkeringshubbar. Under eComExpo är företaget Key Note Speaker när det handlar om stationära batterilager och deltar i panelsamtal kring den lönsamma batteriaffären. Till sammanhanget hör att Stella Futura inte enbart svarar för batterilagring och mjukvara. Företaget erbjuder också flera alternativa affärsupplägg inklusive finansieringslösningar, för bland andra aktörer inom tunga transporter.

Stella Futura levererar både marknadsledande energilager och solcellsanläggningar. Dessutom styrsystem som kan integreras med övergripande kontrollsystem för fastigheten, anläggningen eller industrin. Företaget kan svara för kompletta energianläggningar. Hållbar ekonomi finns alltid med, från förstudier till detaljprojektering, genomförande och uppföljning.

Ett av företagets starka kompetensområden är batterilager. Många tror fortfarande att batterilager är dyrt. Men med noggrann projektering och rätt användning bidrar ett batterilager i stället till bättre driftsekonomi.

– Det kan stärka ekonomin på tre olika sätt, förklarar Ulrika Tornerefelt, vd för och grundare av Stella Futura.

• Vid förbrukning av egenproducerad el i exempelvis en solcellsanläggning, används batterilager för att buffra mellan perioder av produktion och konsumtion. Mindre el behöver köpas in och pengar sparas.

• Batterilagret används för att minska effekttoppar och användaren kan därmed minska sitt effektabonnemang hos elleverantören. Detta blir alltmer angeläget, särskilt under nästa år, då nya effekttariffer införs. Även här gör användaren besparingar.

• Batteriet kan numera också användas för att sälja tjänster till elnätet, såsom balans-, och frekvensreglering samt aktiv och reaktiv effekt. I Stella Futuras erbjudande ingår styrsystem som klarar detta. Försäljning av tjänster till elnätet ökar därmed intäkterna ytterligare för anläggningsägaren.

I vissa fall behövs även batterilösningar för att lagra och hantera elen helt Off Grid.

Flera affärsupplägg
Stella Futura levererar batterilager från cirka 20 kWh och erbjuder ända upp till flera tiotals MWh. Batterilagren består av litiumjonbatterier från den tyska tillverkaren Tesvolt, eller den schweiziska Leclanché.

Användaren kan köpa batterilager från Stella Futura, alternativt hyra eller leasa. Stella Futura svarar för hela projekt, från förstudier till detaljprojektering och installation. Bra planering inklusive dimensionering – Energy System Engineering – är A och O. Här deltar företaget i arbete med att utveckla och förfina dimensioneringsverktyg, bland annat samarbetar man med KTH.

– Dimensionering handlar inte bara om teknik. Vi har hela tiden ekonomin och finansieringsmodellerna med oss vilket är helt avgörande, säger Jonas Jonsson, medgrundare och affärsutvecklare på Stella Futura.

– Den som funderar på att satsa på sol-el ska samtidigt överväga att skaffa ett batterilager, menar Ulrika Tornerefelt. Ofta ser vi att man vill installera solceller på all den tillgängliga takarean, utan att ägna en tanke åt hur producerad el ska användas och hanteras.

Styrsystem för helhetslösningar
Avgörande för företagets totalerbjudanden är att även projektering och leverans av styrsystem ingår. Det kan handla om ett system för enbart batterilagret och ett annat för att hantera infrastrukturen för laddning av elfordon. De separata systemen kan integreras med övergripande system, så som fastighetsautomationen. Det gör att elproduktion och konsumtion kan kontrolleras och styras för exempelvis en hel fastighet med både solcellsanläggning och laddpunkter.

Om exempelvis en fastighetsägare vill installera ett femtiotal laddpunkter kan problemet bli att huvudsäkringen inte räcker för topplasten.

– En lösning är förstås att säkra upp om det är möjligt, men detta ger högre fasta kostnader och inga intäkter, förklarar Jonas Jonsson. I många fall är det idag ett bättre alternativ att installera batterilager.

Oavsett problembild eller investeringsplaner, Stella Futura erbjuder lösningar för solcellsanläggningar, batterilager, styrning och mycket mer.

I sammanhanget bör man också känna till att Stella Futura har verksamhet både i Sverige och Afrika. Det gör att företaget även arbetar med Off Grid-lösningar för lokal elproduktion samt med Back Up-lösningar som producerar el vid avbrott i elnätet. I vissa fall är det frågan om hybrider av flera energiformer, batterier tillsammans med konventionell reservkraft kan vara ett alternativ, liksom ny teknologi där vätgaslagring och batterier kombineras.

___________________________

Denna artikel är producerad i samarbete med Dagens Infrastruktur:
https://www.dagensinfrastruktur.se/2022/01/26/stella-futura-dagens-och-morgondagens-batterilagring/