eComExpo – debatt, samtal och samverkan

eComExpo är en mötesplats där branschen möts för samtal, samverkan och konkreta diskussioner.
Seminarieprogrammet bjuder på goda exempel, visionära framtidsutblickar, nytänkande tekniska lösningar och kunskap om hur transportsystemet för såväl personer som gods kan bli effektivt och fossilfritt.

Vad behövs för att öka takten i utvecklingen och försäljningen av framtidens transportlösningar? Vilka framtida lösningar väntar runt hörnet? Hur tänker fordonstillverkarna? Vad säger politiken och vilka är de senaste forskningsrönen? Vilken roll och vilket ansvar har kommunerna när det gäller upphandling av nyttofordon?

I tätt samarbete med 2030-sekretariatet, som samlar politiska representanter, branschfolk och väl utvalda sakkunniga, ska diskussioner mynna ut i en konkret strategi för transportnäringen. Målet är att man som seminarie-besökare lämnar eComExpo med ett know-how kring hur vi går från ord till handling.

Moderatorerna Mattias Goldmann, Pernilla Ström och Joakim Dyredand leder oss genom de två dagarna.


Mattias Goldmann

har utsetts till Mäktigast i Hållbarhetssverige, dubbats till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen, utsetts till årets framtidspolitiker och blivit skånsk mästare i hockeyspel. Han är nu VD för Goldmann Green.

Pernilla Ström

är moderator, kolumnist, småföretagare och samhällsdebattör.

Joakim Dyredand

är motorjournalist sedan snart 25 år, med ett förflutet på bland annat Teknikens Värld, Automobil, Klassiker, Vi Bilägare, TopGear Magazine samt auto motor & sport. Idag jobbar han för tidningen Elbilen i Sverige.


Ta del av det späckade seminarieprogrammet – live eller streamat

De två scenerna dimensioneras för mellan 200 och 500 sittande åhörare. För att göra aktiviteterna tillgänglig för fler, blir all aktivitet på scenerna streamad.

Programmet uppdateras allteftersom …


Onsdag 6 april

Scen 2
Kl 09:15 Elvägar – Nyckelfråga eller ekonomiskt sänke?

Elvägarna bidrar till en heltäckande laddinfrastruktur tillsammans med stationära laddplatser.
Oavsett teknisk lösning, vem ska betala för investeringen? I Elvägsutredningen föreslås att staten ska äga och driva egna elvägar. Är det rätt väg framåt?
I så fall, varför äger de inte några konventionella laddstationer? Hur mycket vill kunder betala för att nyttja laddningen? Hur ska underhållet skötas? Hur ser en gemensam standard för elvägar ut? Hur får vi till en snabb utbyggnad av elvägar så att Sverige kan ansluta sig till en europeisk korridor för elvägar?

Medverkande:
Josephine Adorelle, VD EVIAS
Kenneth Natanaelsson, Strategisk planerare Trafikverket
Fredrik Nordin, Managing Director Mer Sweden AB
Denis Begic (S) ledamot i trafikutskottet

Scen 2
Kl 10:00 Snabbladdning längs vägen

För den långväga trafiken behövs en korridorstruktur av snabbladdare längs de större transportlederna.
Hur kan ett system för stationär laddinfrastruktur på det statliga vägnätet utformas? Vilka metoder behövs för att planera och bygga en infrastruktur? Vad krävs för att det ska fungera på en systemnivå och vad behövs från politiskt håll?

Medverkande:
Helen Axelsson Director B2B Sales OKQ8
Henrik Holmér, Försäljningschef e-mobility Wennstrom Solutions & Service AB
Magnus Lindgren, Senior sakkunnig Trafikverket
Denis Begic (S) ledamot i trafikutskottet

Scen 1
Kl 10:30 Elektrifiering av transporter, från vision till verklighet

Idag står transport- och industrisektorn för nära två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp. Elektrifiering har stor potential att minska dessa. Sveriges elförbrukning beräknas fördubblas till 2045, vilket gör elektrifieringen till den största omställningen i samhället sedan den industriella revolutionen.
Det innebär att många företag tar hjälp av externa experter och samarbetspartners för att underlätta sin omställning till en fossilfri verksamhet.

Medverkande:
Jesper Karpsen, CEO Business Unit Network Solutions, Vattenfall AB
Leilei Tong, Hållbarhetschef, Instabox

Scen 2
Kl 10:45 Transporter i framtidens elsystem

Johanna kommer prata om den snabba utvecklingen när det gäller både tunga och lätta eldrivna fordon och dela nyligen framtagna scenarier för elektrifieringen av vägtransporter fram mot 2030.
Smart laddning är kritiskt för att elektrifieringen av transportsektorn ska kunna ske snabbt och resurseffektivt och Johanna kommer berätta om potentialen i både smart laddning och vehicle-to-grid, samt vad som krävs för att få detta på plats.
Ni kan också se fram emot case och exempel på hur ny teknik och digitalisering underlättar elektrifieringen av transportsektorn och hur de eldrivna fordonen blir en resurs i framtidens elsystem.

Keynote Speaker:
Johanna Barr, vVD Power Circle

Scen 1
Kl 11:15 Att våga satsa på eldrivna tunga fordon – från idé till praktik

Vad bör man tänka på när man köper sin första eldrivna lastbil? Vilka fördelar ger eldrift och vilka är de största utmaningarna? Två aktörer som tagit steget och satsat på eldrivna lastbilar delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på hur man kan göra för att ta sig från idé till praktik.

Medverkande:
Hans Magnusson, Senior Konsult Utveckling och Marknad, Tommy Nordbergh Åkeri AB
Lars Reinholdsson, vd LBC Frakt

Scen 2
Kl 11:30 Reel och E-Charge – två stora samverkansprojekt inom elektrifierade godstransportsystem

I Reel kommer mer än 60 batterielektriska lastbilar att nyttjas inom en rad regionala godstransporttjänster. Fordonen testas sedan i ett par stora logistikflöden mellan våra största städer. Staten och industrin stödjer tillsammans de två FFI-projekten Reel och E-Charge med 400 miljoner SEK. I projektet E-Charge utvecklas batterielektriska prototyplastbilar som klarar de riktigt långväga transporterna, det vill säga dagliga körsträckor längre än 50 mil.

Medverkande:
Andreas Josefsson, Projektledare CLOSER
Gunnar Ohlin, Programledare Elektrifiering, Lindholmen Science Park

LUNCHPAUS


Scen 1
Kl 12:45 Hur kommer det elektriska och autonoma transportsystemet att se ut?

Einride har Sveriges största flotta av eldrivna tunga lastbilar och är marknadsledare gällande såväl eldrivna tunga transporter som autonoma transportlösningar.
Genom att kombinera eldrift med autonom teknik kommer framtidens transportsystem både bli betydligt mer miljömässigt hållbar men också ha potential att avsevärt minska antalet olyckor i trafiken.
Hur ser vägen ut att för uppnå det elektriska och autonoma transportsystemet och hur kommer det att se ut i praktiken? Och vilka erfarenheter har Einride och deras kunder av alla de hundratusentals kilometer som de redan kört med tunga eldrivna lastbilar?

Medverkande:
Carl Ceder, Regional Director Einride
Christofer Laurell, SVP Research and Public Affairs Einride
Anna Pärsdotter, Logistikchef Lidl Sverige

Scen 1
Kl 13:30 En infrastruktur med tillräcklig kapacitet är ett fundament för elektrifiering

Elektrifiering av transportsektorn förutsätter att vi har tillräckligt med kapacitet i elnäten på rätt ställen och vid rätt tillfällen. Utvecklingen av elnäten behöver ske i samma takt som utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vad behövs för att stärka näten inför det ökade effektbehovet? Hur kan näringslivet och staten tillsammans säkerställa att kapacitetsbrist inte blir ett hinder för elektrifiering av transporter?

Medverkande:
Johanna Barr, Vice Vd och expert, Power Circle (moderator)
Jessica Sandström, produkt- och försäljningsdirektör, Volvo AB samt ledamot i Elektrifieringskommissionen
Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution, samt ledamot i Elektrifieringskommissionen

Scen 1
Kl 14:15 Forskningens roll i omställningen till elektromobilitet

Linda Olofsson är teknisk doktor i fysik med lång erfarenhet av att leda forskning och att samordna industriella parter och forskare för att hitta gemensamma lösningar på komplexa tekniska utmaningar.

Sedan två år tillbaka har hon ledarskapet på Swedish Electromobility Centre. Under dessa år har centrumet vuxit till nästan det dubbla vilket speglar den resa som området elektromobilitet har gjort.

Linda Olofssons presentation syftar till att ge en överblick över verksamheten inom Swedish Electromobility Centre med fokus på forskningsprojekt och följande temaområden:

  • Systemstudier (ombord på fordonet)
  • Elmaskiner, drivlina och laddning
  • Energilagring (batterier och bränsleceller)
  • Elektromobilitet i samhället
  • Samverkan med elnätet

Keynote speaker:
Linda Olofsson, Director Electromobility Centre.

Scen 1
Kl 15:00
Energilager, en förutsättning för elektrifiering

En viktig del i debatten om elektrifiering som behöver belysas ytterligare är energilager. Vilka möjligheter, hinder och drivkrafter finns för energilager i elnätet? När blir det kostnadseffektivt och enkelt? Hur behöver lagstiftning och reglering anpassas för att skapa incitament för nya lösningar? Vem ska äga batterierna och hur kan en lönsam affär kan skapas? När blir våra städer ”lagringsstäder” och hur lång tid har vi på oss? Vad krävs för att konceptet “Energy Storage as a Service”, ska slå igenom på riktigt och när kommer beslutsfattare inse den potential som finns?

Medverkande:
Anna Wolf, tf VD och Expert elsystem Power Circle (moderator)
Björn Jernström CTO Ferroamp
Maha Bouzeid, Executive Director and Head of Business Development, Polarium
Ulrika Morild, projektledare Vattenfall

Scen 1
Kl 15:40
Den lönsamma batteriaffären

I takt med att världen blir alltmer elektrifierad ökar också kraven på pålitlig leverans av ström. Vilka energilager är det som används idag och var i energiekosystemet gör de mest nytta? Hur ser affärsmodellerna ut, ska ett energilager hyras eller köpas? Vilka effekter behövs i omlastningsnoder och på laddhubbar och kan leverantörerna leverera de effekter som behövs? Hur länge kan man spara eller lagra, finns det ett ”bästa före datum”? Hur viktigt är energilager för vår logistikflotta? Hur köper man in den här typen av produkt, vad behöver man veta? Vad behöver man veta kring säkerheten?

Presentation av kundcase – snabbladdning i urban miljö, så skalar man upp.

Medverkande:
Ulrika Tornerfelt, Group CEO, STELLA Futura
Nils-Gunnar Vågstedt, Ph.D, Senior Expert Electromobility, Research & Innovation at Scania Group
Lars Eliasson, Teknikchef Eways
John Diklev, VD Krafthem
Jonas Sunryd, Senior Business Development Manager Ellevio

Scen 1
Kl 16:15
Mythbuster-maskinen

Tio felaktiga påståenden du garanterat måste bemöta när du kör eldrivet – och vad du svarar. Vi utser publikens favorit och skickar den rituellt till slutförvar.

Medverkande:
Mattias Goldmann
Sofia Leffler Moberg, Head of Sustainable Transformation Postnord
Christoffer Aalhuizen, Ansvarig elektromobilitet, Gröna Mobilister
Alrik Söderlind, Chefredaktör auto motor & sport
Mia Nordström, Senior Policy Advisor E-mobility Vattenfall AB
Mazdak Haghanipour, Teknisk specialist, ansvarig laddinfrastruktur och servicemarknad Bil Sweden