eComExpo – konferens och fackmässa för framtidens fossilfria nyttotrafik!

Under fem år har elbilsmässan eCarExpo utvecklats till Nordens ledande konsument- och branschmässan för el- och hybridfordon samt energi- och laddsystem. I april 2022 tog vi nästa steg och hade premiär för eComExpo, en fackmässa och konferens för omställningen till fossilfria kommersiella transporter.

Den 27–28 september 2023 genomförs för andra året i rad eComExpo på Scandinavian XPO i Arlandastad.

eComExpo står för Electrified Commercial Vehicles Expo. En konferens och mässa som ger den snabbväxande omställningen av nyttofordonen i vårt samhälle en naturlig mötes och handelsplats.

eComExpo är en fackmässa och en konferens för de som:

  • Arbetar med upphandling, inköp och kravställning av fordon inom kollektivtrafik, godstransporter och/eller för kommunens eller regionens fordonspark.
  • Kör och hanterar dessa fordon och maskiner i sitt arbete.
  • Jobbar med citydistribution eller andra logistiklösningar.
  • Jobbar med att planera transportpolitikens förutsättningar, så väl lokala, regionala och långväga transporter.
  • Jobbar med samhällsplanering och/eller affärskritiska utmaningar inom transport och logistik.
  • Arbetar med upphandling, inköp och kravställning av infrastruktur, t ex laddning av fordon.

Framgången med eComExpo står på tre viktiga ben:

  • Ge besökarna en samlad bild av produkterna på marknaden, både när det gäller fordonen och den infrastruktur som krävs för att dessa ska rulla.
  • Informera och ge stöd i omställningen i form av föreläsningar och seminarier.
  • Ge besökaren möjlighet till att provköra fordonen med syfte att sänka trösklarna inför omställningen.

Sociala medier

För aktuella uppdateringar kring eComExpo, följ oss gärna på LinkedIn. Som utställare har du möjlighet att få inlägg i vårt flöde, som berättar om din närvaro på eComExpo. Tillsammans utarbetar vi ett material som får god spridning.

Den 27–28 september 2023 är det dags igen!

Erbjuder ert företag lösningar som underlättar omställningen till fossilfria kommersiella transporter? Då är det en god idé att kontakta Therese Söderström för att diskutera vilka möjligheter det finns att medverka på som utställare på eComExpo.

Kontakta Therese Söderström
therese@elife.se
Tel: 070-823 83 81

Biljetter till besökare börjar säljas sommaren 2023.


De tunga. Ska godstransporterna laddas via batterier, direkt längs vägen eller med vätgas? Svaret är kanske ja på alla frågor, och på eComExpo jämförs och diskuteras för- och nackdelar med de nya lösningarna.

De lätta. Att närtransporterna i städerna ska gå på el råder det ingen diskussion om, och utbudet växer nu i ett explosivt tempo. eComExpo ger överblick och visar på infrastrukturlösningar och logistiksystem som stöder den nya tekniken.

De nya. I luft, på vatten och på land dyker de upp – de okonventionella transportlösningarna som bryter ny mark. eComExpo är en resa in i framtidens transporter redan nu, som öppnar för diskussion och samtal.