Elkonvertering boat

Elkonvertering av drivlinor kan snabba på elektrifiering

av | 2023-08-21 | nyheter

Att byta ut förbränningsmotorer till elmotorer på existerande fordon kan vara ett sätt att snabba på omställningen till utsläppsfritt. Frågan kommer att diskuteras på mässan eComExpo i Arlandastad i slutet av september.

Anne Piegsa
Anna Piegsa är processledare elektromobilitet vid Business Region Göteborg.

– Konvertering av drivlinor i befintliga fordon är ett smart sätt att påskynda elektrifieringen. Särskilt på tunga fordon och båtar som har en lång livslängd. Det säger Anne Piegsa, processledare elektromobilitet inom alla trafikslag på land och vatten vid näringslivskontoret Business Region Göteborg. Hon blir en av de medverkande i samtalet kring just konvertering av drivlinor vid eComExpo.

– En del aktörer har arbetat länge med frågan och de första moderna elbilarna från de traditionella biltillverkarna var just konverterade standardbilar som användes för tester på 2010-talet. Man tog helt enkelt befintliga fordon och bytte drivlina på dem.

– Båtar lever betydligt längre än vägfordon. Med en livstid på 20 år och mer är man där också mer öppen för att byta drivlina och då gärna till eldrift. Men byte är intressant även för tunga fordon där allt utom drivlinan kan ha särskilt lång livslängd.

– Det gäller att hitta incitament för fordonstillverkare att se en affär i att erbjuda separata drivlinor för konvertering som eftermarknadstjänst och inte bara tillverka kompletta nya fordon. Konvertering är resurseffektivt och sänker miljö- och klimatpåverkan från fordonen, säger Anne Piegsa.

Programpunkten om konvertering av drivlinor vid eComExpo behandlar frågor om vad som driver utvecklingen och vilken potential som finns. Vilka utmaningarna är kring exempelvis teknik och policys och vad som kan behövas för att öka tempot i omställningen.

Inspektionsfartyg får längre liv
Som exempel på konvertering av drivlina kan nämnas att Göteborgs Hamn just nu konverterar sitt inspektionsfartyg M/S Hamnen från diesel till eldrift. Trots 44 års tjänst hittills bedöms båten med ny elektrisk drivlina ha många år kvar. Styrkan med just den här båten är dess goda skick och mångsidighet för olika arbetsuppgifter. Alternativet att byta ut fartyget var aldrig aktuellt. Ombyggnad blev en naturlig åtgärd.

M/S Hamnen är i aktiv drift cirka 1200 timmar per år med en förbrukning fram till nu på cirka 25000 liter diesel per år och utsläpp av 67 ton CO2, vilket är 15 procent av hamnbolagets totala utsläpp. Den nya elmotorn får en effekt på 250 kW och en fem ton tung batteribank på 520 kWh, som kan kompletteras med ytterligare batterikraft i framtiden.

M/S Hamnens ordinarie hamnplats i Majnabbehamnen kommer att utrustas med en 63 amperes laddare. Fartyget har en längd på 20,3 meter, bredd på 5,7 meter och ett djupgående på 2,6 meter. Marschfarten är 8 knop och räckvidden på el efter konverteringen blir minst fyra timmar i 6 knop.

Elkonvertering boat
Inspektionsfartyget M/S Hamnen har tjänstgjort sedan 1979 och kan med konvertering till eldrift göra nytta i många år till. Bild: Göteborgs Hamn AB

Få våra nyheter!

Skriv in dig här så får du våra korta nyheter c:a en gång i månaden.
Alltid om hur vi tillsammans gör transportbranschen fossilfri!