Eletrifiering Klas Ericson

Elektrifieringen kräver att företagen får folk att vilja jobba hos dem

av | 2023-08-31 | nyheter

Företagen måste bli bättre på att bli intressanta arbetsgivare. Inte minst för produktionspersonal. Det menar Klas Ericson på Business Sweden.

”Näringslivet har ett stort ansvar här. Det spelar ingen roll vilka fabriker vi bygger om den bästa personalen inte vill jobba där.”

Klas Ericson är nationell på Business Sweden. Han medverkar vid eComExpo i Arlandstad i slutet av september i ett samtal om det som brukar kallas kompetensförsörjningen.

– En väldigt viktig del i den stora industriella omställning som Sverige befinner sig i just nu är att vi får till ett riktigt samhällskontrakt, där alla drar sitt strå till stacken.

– Företagen har ett särskilt stort ansvar, och det ligger i deras intresse, att beskriva industrin som den spännande och utvecklande arbetsplats den är. Och de måste tydligt berätta vilka kompetenser de söker.

– Hur många utbildningsplatser som än ordnas fungerar det inte om ingen söker sig dit. Självklart måste alla, från studievägledare och skolan till politiker och beslutsfattare, veta hur det är att arbeta i en modern produktionsindustri, hur modern produktion fungerar och vilka kompetenser som efterfrågas.

– Men industrin har också ett ansvar för att skapa arbetsplatser som människor vill vara på.

Sveriges miljardsatsningar inom grön omställning riskerar att försenas om bristen på rätt arbetskraft inte tas på allvar. Det är infallsvinkeln på en programpunkt vid eComExpo i slutet av september. Omfattande investeringar har gjorts och flera stora batterifabriker är på väg att byggas. Många människor berörs inom fordonsindustrin, från underleverantörer till eftermarknad.

Frågeställningarna är bland annat: Vilken personal behövs och vems ansvar är det att se till att den finns tillgänglig? Hur gör man sin arbetsplats attraktiv? Hur kan näringslivet och politiken hjälpas åt för att lösa olika problem.

Därtill vill mässan få svar på frågor som vilken typ av samverkan mellan olika intressenter som kommer att krävas, liksom vilken samverkan mellan näringsliv och skolor som redan är på plats och vad mer som måste göras.

Möjligheter och utmaningar

Klas Ericson har ett regeringsuppdrag som nationell samordnare för den gröna omställningen i fordonsindustrin.

– Här handlar det om väldigt många nya arbetstillfällen på kort tid. I Sverige som fordonsbyggarland har vi smått unika möjligheter att hämta kompetens till de nya jobben från de delar av fordonsbranschen som förändras i omställningen. I många andra starka fordonsländer har man svårare att hitta ny plats för de människor som förlorar jobben när marknaden ritas om.

– Men, återigen, detta hindrar inte att det krävs omfattande satsningar på utbildning och insatser som matchar behovet. Och att näringslivet förmår marknadsföra sig som attraktiva arbetsgivare, säger Klas Ericson.

Klas medverkar i seminariet ”Hur säkrar vi kompetensen för transportsektorns gröna omställning?” som hålls på eComExpo kl 13.50 torsdag den 28 september:

https://www.ecomexpo.se/progra…

Seminariets tema är: ”Sveriges miljardsatsningar inom grön omställning riskerar att misslyckas om kompetensbristen inte tas på allvar. Omfattande investeringar har gjorts och fler stora batterifabriker är på väg. Många människor berörs inom fordonsindustrin, från underleverantörer till eftermarknad. Vilken typ av kompetens behövs och vems ansvar är det att se till att rätt kompetens finns tillgänglig? Hur skapas attraktionskraft? Hur kan näringslivet och politiken bygga upp rätt kompetens och stimulera till forskning och utveckling? Vilken typ av samverkan mellan näringsliv och lärosäten är redan på plats vilka åtgärder behöver vidtas nu?”

Medverkande:
Daniel Brandell, Professor material kemi, Ångström Advanced Battery Centre, Uppsala universitet
Marcus Lindahl, Professor Industriell teknik, prodekan samverkan, Uppsala universitet
Klas Ericson, Nationell samordnare
Kristian Sandahl, VD och Grundare ChargeNode

eComExpo är landets största mässa och konferens om hållbara transporter. Den hålls på ScandinavianXPO i Arlandstad den 27–28 september. Inträdet är fritt.

Få våra nyheter!

Skriv in dig här så får du våra korta nyheter c:a en gång i månaden.
Alltid om hur vi tillsammans gör transportbranschen fossilfri!