”eComExpo ger oss en plattform för att fortsätta den viktiga dialogen mot utsläppsfria fordon”

Den 6–7 april 2022 slås portarna upp för den första mötesplatsen för elektrifierade och fossilfria transportfordon. eComExpo blir en mässa med lärande och debatterande i fokus, och fram till dess öppnar vi nu ett fönster för åsikter och tankar kring den monumentala omställning som fordonsbranschen nu står inför. Först ut i vårt debattforum är Jessica Alenius, vVD på BilSweden som är en av våra samarbetspartners i eComExpo.

Jessica Alenius, BilSweden:
”eComExpo ger oss en plattform för att fortsätta den viktiga dialogen mot utsläppsfria fordon”

Fordonsindustrin är mitt inne i en förändringsprocess som kommer att påverka alla fordonsanvändare. Vissa av dessa förändringar drivs av fordonsindustrin medan andra förändringar drivs av politiker och myndigheter på både nationell som internationell nivå. Många gånger har industrin och politiken samma mål, bland annat mindre utsläpp och säkrare fordon. Skiljelinjen är hur fort dessa förändringar kan ske där fordonsindustrin ofta behöver längre tid för omställning.

Fordonsindustrin har drabbats hårt av den pågående krisen. Jämförs Sverige med andra EU-länder har vi drabbats hårt. Förklaringen till denna kraftiga minskning beror inte enbart på Coronakrisen, utan också på att det svenska Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar. Tyvärr har regeringen och samarbetspartierna nu förslagit ytterligare skärpningar av en redan hög malus, fordonsskatt, vilket gör att förnyelsen riskerar att hämmas.

Klimatmålet för inrikes transporter är att minska utsläppen med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och 2045 ska fordonsflottan var helt fossilfri. Sverige har höga ambitioner och ligger långt framme inom detta område och har goda förutsättningar att bli ett föredöme för andra länder för omställningen. För att minska utsläppen arbetar fordonstillverkarna med tre strategier; elektrifiering, ökad andel biodrivmedel och effektivare transporter. Fram tills idag har vi haft ett begränsat utbud av laddbara lätta och tunga lastbilar på marknaden, men de kommande åren kommer flertalet varumärken att introducera nya modeller. Men ska Sverige klara de ambitiösa klimatmålen fram till år 2030 räcker inte elektrifieringen. Vi måste också öka andelen biodrivmedel och effektivisera transporterna.

Förutom att minska miljö- och klimatpåverkan från fordonen arbetar fordonstillverkarna med att öka säkerheten. Vi går från fordon med endast passiv säkerhet, dvs skyddar dig vid en krock, till fordon med aktiv säkerhet, dvs teknik som hjälper dig som förare att undvika olyckor med en ökad grad av automatisering, dvs olika assistanssystem. Fordonsindustrin talar ofta om olika steg av automatisering där sista steget är helt självstyrande fordon. Nio av tio olyckor orsakas av föraren så den här utvecklingen kommer att spara många liv.

Sammantaget är detta gigantiska förändringar med mångmiljardinvesteringar i ny teknik. Denna omställning klarar dock fordonsindustrin inte på egen hand. Om vi utvecklar nya fordon, men det finns brister i laddningsinfrastrukturen, fel styrmedel från politikerna eller låg kunskap hos kunden så kommer vi inte att lyckas. Hela ekosystemet måste gå i takt. Då fordonsindustrin är som ett tankfartyg som nu ställer om och ändrar delvis färdriktning så måste även satsningarna kring ekosystemet vara långsiktiga. Satsningen på infrastruktur, dvs laddningsinfrastruktur, men styrmedel för både köp och brukandet av fordonen behöver vara tydliga, förutsägbara och långsiktiga.

För att nå våra samhällsmål behöver ekosystemets alla aktörer samverka – fordonstillverkarna, leverantörer, beslutsfattare, kunder med flera. eComExpo ger oss en plattform för att mötas och fortsätta den viktiga dialogen mot utsläppsfria, olycksfria och konkurrenskraftiga fordon.

Jessica Alenius, Vice VD BIL Sweden