2030-sekretariatet partner till eComExpo – tillsammans skapar vi förändring

eComExpo är mässan för fossilfria transporter på väg. Det är tydligt att elektrifieringen inte räcker till och genom vårt samarbete med 2030-sekeritariatet breddar vi nu huvudinriktningen på mässan. Från elektrifiering av nyttofordon till nyttofordon som använder alla typer av alternativa bränslen som bidrar till att sänka koldioxidutsläppen.

Målet med samarbetet på mässan är att skapa en konkret strategi för transportnäringen.

– eComExpo attraherar de tyngsta rösterna i det nödvändiga omställningsarbetet, säger Anna Fägersten, projektledare för eComExpo. Under den första dagen kommer 2030-sekretariatet att genomföra en konferens med fokus på nyttofordon. Därmed får vi bredd på alla alternativa drivmedel och dessutom en politisk koppling.

– Omställningen går inte tillräckligt fort när det gäller tunga fordon och nu är det bråttom, säger Jakob Lagercrantz, vd för 2030-sekretariatet. Vi behöver alla tillgängliga alternativ för att fasa ut de fossila drivmedlen. Samverkan gör dem starka och tillsammans kan vi bli effektivare. Därför ser vi en stor styrka i att delta som partner i mässan och bredda perspektiven.

Jakob Lagercrantz

Elektrifiering räcker nämligen inte för att lösa problemen. 2030-sekretariatet arbetar för alla alternativa drivmedel som hjälper till att få ner utsläppen.

– Vi tror på en mångfald av lösningar, något som många aktörer redan idag jobbar med, säger Jakob Lagercrantz.

Det handlar delvis om elektrifiering, men även biodrivmedel, HVO, RME och etanolbaserade ED95. Biogas används redan och även vätgas kan bli aktuellt. Positivt är att nära nog alla transportaktörer med självaktning jobbar för och med ett eller flera alternativ redan idag. Nu gäller det att få upp takten.

Under 2030-sekretariatets endagskonferens ska bland annat tio rundabordssamtal genomföras. Dessa samlar politiska representanter, branschfolk och väl utvalda sakkunniga. Bland annat kommer Schweiz att lyftas med bra exempel på omställning av tunga fordon.

Tekniken finns, kunnandet finns och egentligen vet vi vad som bör göras. Rundabordssamtalen ska utmynna i en konkret klimatstrategi för transportnäringen. Här är det viktigt att de politiska representanterna finns med. En strategi måste fungera politiskt. Ekonomiska styrmedel och stimulanspaket får inte ställas mot andra verksamheter i samhället som måste budgeteras. Klimatstrategin för transportmarknaden måste också fungera just på denna marknad.

– Vår avsikt är inte att sätta upp något mål som är en parallell till Parisavtalet eller regeringens mål. Klimatplanen för transportnäringen ska konkret ange vad vi ska göra i dag, i natt och i morgon, avslutar Jakob Lagercrantz.

Anna Fägersten tillägger att:
– Nu går vi gemensamt från ord till handling. Tillsammans med 2030-sekretariatet ska vi maximera synergierna.

Målet är att man som besökare lämnar mässan med ett know-how kring hur vi konkret går från ord till handling och att vi tillsammans har skapat en svensk klimatstrategi för nyttofordon.